Dokumenty - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Konto osobiste

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI KLIENTA

Przed aktywacją konta klient musi dostarczyć dokumenty niezbędne do weryfikacji jego tożsamości i miejsca zamieszkania.

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI KLIENTA

Kopia jednego z poniższych dokumentów tożsamości:

 • Paszport (czytelne linie MRZ)
 • Dowód tożsamości – obie strony (czytelne linie MRZ)
 • Prawo jazdy – obie strony

Kopia dokumentu powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • Datę urodzenia
 • Nieprzekroczoną datę ważności
 • Adres na dokumencie tożsamości może różnić się od adresu podanego przy rejestracji

WERYFIKACJA MIEJSCA ZAMIESZKANIA KLIENTA

Weryfikacja miejsca zamieszkania ma na celu sprawdzenie adresu pobytu klienta. Miejsce zamieszkania może różnić się od adresu zameldowania. Rachunek za energię elektryczną jest wystarczającym dowodem miejsca zamieszkania, gdyż przyjmuje się, że energia elektryczna dostarczana jest tam, gdzie klient mieszka.

Wymagana jest kopia jednego z następujących dokumentów:

 • Faktura za media: prąd, gaz, wodę, odpady komunalne
 • Faktura za usługi internetowe
 • Faktura za usługi telefonii stacjonarnej
 • Wyciąg bankowy lub rachunku karty kredytowej
 • Umowa najmu lub potwierdzenie opłacenia czynszu
 • Zaświadczenie o pobycie
 • Umowa hipoteczna
 • Oficjalny dokument (z policji, ambasady, urzędu miasta, zeznanie podatkowe, zaświadczenie o prawie do głosowania, dokument ubezpieczenia zdrowotnego)

Kopia dokumentu powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Datę (nie powinna przekraczać 6 miesięcy)

PONIŻSZE DOKUMENTY NIE SĄ UZNAWANE:

 • Dowód ubezpieczenia (Aegon, Dôvera, ubezpieczenie samochodowe itp.)
 • Faktura za usługi telefonii komórkowej
 • Ręcznie napisane dokumenty

Konto biznesowe

Jeśli klient chce założyć konto dla swojej firmy lub innej działalności gospodarczej, konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających poniższe informacje (jeden dokument może potwierdzać kilka informacji jednocześnie):

 • Numer firmy w rejestrze handlowym
 • Zarejestrowana nazwa firmy i nazwa handlowa (jeśli się różnią)
 • Adres siedziby firmy i adres miejsca świadczenia usług (jeśli się różnią)
 • Wykaz członków zarządu, kierowników lub innych osób mogących reprezentować firmę
 • Decyzja firmy o wyznaczeniu przedstawiciela z autoryzowanym dostępem do konta
 • Decyzja firmy o otwarciu konta
 • Wykaz ostatecznych właścicieli spółki, z wyjątkiem spółek notowanych na giełdzie, działających na rynku regulowanym europejskiego obszaru gospodarczego lub rynku zewnętrznym o podobnych wymogach dotyczących ujawniania informacji i przejrzystości
 • Lista zarejestrowanych właścicieli, działających w roli przedstawicieli właścicieli firmy

Należy dostarczyć dokumenty lub poświadczone kopie wszystkich dokumentów potwierdzających wymagane informacje.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Świadectwo zarejestrowania spółki
 • Akt założycielski spółki
 • Statut spółki
 • Formularz o wyznaczeniu przedstawiciela z autoryzowanym dostępem do konta (załącznik 1)
 • Formularz otwarcia konta firmy (załącznik 2)

Jeżeli zarejestrowany właściciel działa jako przedstawiciel ostatecznych właścicieli, wymagana jest:

 • Kopia pełnomocnictwa
 • Zaświadczenie o zarobkach oraz miejscu zamieszkania następujących osób:
  • Przedstawiciela, który posiada autoryzowany dostęp do konta
  • Ostatecznych właścicieli
  • Przedstawiciela właścicieli
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 83.12% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy. Prosimy zapoznać się z Ujawnienie ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 83.12% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.