Konto osobiste

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI KLIENTA

Przed aktywacją konta klient musi dostarczyć dokumenty niezbędne do weryfikacji jego tożsamości i miejsca zamieszkania.

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI KLIENTA

Kopia jednego z poniższych dokumentów tożsamości:

 • Paszport (czytelne linie MRZ)
 • Dowód tożsamości – obie strony (czytelne linie MRZ)
 • Prawo jazdy – obie strony

Kopia dokumentu powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • Datę urodzenia
 • Nieprzekroczoną datę ważności
 • Adres na dokumencie tożsamości może różnić się od adresu podanego przy rejestracji

WERYFIKACJA MIEJSCA ZAMIESZKANIA KLIENTA

Weryfikacja miejsca zamieszkania ma na celu sprawdzenie adresu pobytu klienta. Miejsce zamieszkania może różnić się od adresu zameldowania. Rachunek za energię elektryczną jest wystarczającym dowodem miejsca zamieszkania, gdyż przyjmuje się, że energia elektryczna dostarczana jest tam, gdzie klient mieszka.

Wymagana jest kopia jednego z następujących dokumentów:

 • Faktura za media: prąd, gaz, wodę, odpady komunalne
 • Faktura za usługi internetowe
 • Faktura za usługi telefonii stacjonarnej
 • Wyciąg bankowy lub rachunku karty kredytowej
 • Umowa najmu lub potwierdzenie opłacenia czynszu
 • Zaświadczenie o pobycie
 • Umowa hipoteczna
 • Oficjalny dokument (z policji, ambasady, urzędu miasta, zeznanie podatkowe, zaświadczenie o prawie do głosowania, dokument ubezpieczenia zdrowotnego)

Kopia dokumentu powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Datę (nie powinna przekraczać 6 miesięcy)

PONIŻSZE DOKUMENTY NIE SĄ UZNAWANE:

 • Dowód ubezpieczenia (Aegon, Dôvera, ubezpieczenie samochodowe itp.)
 • Faktura za usługi telefonii komórkowej
 • Ręcznie napisane dokumenty

Konto biznesowe

Jeśli klient chce założyć konto dla swojej firmy lub innej działalności gospodarczej, konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających poniższe informacje (jeden dokument może potwierdzać kilka informacji jednocześnie):

 • Numer firmy w rejestrze handlowym
 • Zarejestrowana nazwa firmy i nazwa handlowa (jeśli się różnią)
 • Adres siedziby firmy i adres miejsca świadczenia usług (jeśli się różnią)
 • Wykaz członków zarządu, kierowników lub innych osób mogących reprezentować firmę
 • Decyzja firmy o wyznaczeniu przedstawiciela z autoryzowanym dostępem do konta
 • Decyzja firmy o otwarciu konta
 • Wykaz ostatecznych właścicieli spółki, z wyjątkiem spółek notowanych na giełdzie, działających na rynku regulowanym europejskiego obszaru gospodarczego lub rynku zewnętrznym o podobnych wymogach dotyczących ujawniania informacji i przejrzystości
 • Lista zarejestrowanych właścicieli, działających w roli przedstawicieli właścicieli firmy

Należy dostarczyć dokumenty lub poświadczone kopie wszystkich dokumentów potwierdzających wymagane informacje.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Świadectwo zarejestrowania spółki
 • Akt założycielski spółki
 • Statut spółki
 • Formularz o wyznaczeniu przedstawiciela z autoryzowanym dostępem do konta (załącznik 1)
 • Formularz otwarcia konta firmy (załącznik 2)

Jeżeli zarejestrowany właściciel działa jako przedstawiciel ostatecznych właścicieli, wymagana jest:

 • Kopia pełnomocnictwa
 • Zaświadczenie o zarobkach oraz miejscu zamieszkania następujących osób:
  • Przedstawiciela, który posiada autoryzowany dostęp do konta
  • Ostatecznych właścicieli
  • Przedstawiciela właścicieli
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 82.14% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy. Prosimy zapoznać się z Ujawnienie ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 82.14% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.