To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Informacje osobowe

0%

?
Informacja

W przypadku, że nasze usługi zostały wprowadzone przez twojego partnera należy podać swoje imię lub jego kod.

2. Dalsze informacje osobowe

0%

?
Informacja

Kraj, w którym płacisz podatek dochodowy.

?
Informacja

Numer identyfikacji podatkowej.

więcej...

?
Informacja

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informacja

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informacja

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Informacje dot. finansów

0%

?
Informacja

Wartość Wartość jest określana jako różnica pomiędzy aktywani a zobowiązaniami Klienta. Ta wartość odnosi się do pozycji ekonomicznej, a w szczególności do ilości pieniędzy zaoszczędzonych przez daną osobę po odliczeniu wszelkich potrąceń. W przypadku podmiotów prawnych ta wartość przedstawia wartość wszystkich aktywów pomniejszonych o wysokość zobowiązań, podobnie jak w raportach finansowych.

Aktywa osób fizycznych uwzględniają zwykle gotówkę lub jej ekwiwalenty, majątek taki jak domy lub samochody, jakiekolwiek przedmioty wartościowe jak biżuteria lub antyki. W przypadku firm mówimy o majątku, zapasy, materiały, oddziały, wyposażenie, maszyny lub budynki.

Zobowiązania są pieniędzm należnymi komuś innemu, takimi jak karty kredytowe lub debety bankowe, obligacje, weksle, hipoteki, płatności na rzecz dostawców, lub linia kredytowa w banku etc.

?
Informacja

Główne źródło dochodu lub uzyskania majątku odnoszące się do głównej działalności Klienta.

?
Informacja

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
Informacja

Przewidywana kwota inwestycji na przestrzeni roku.

4. Ocena zasadności

0%


Ostrzeżenie o ryzyku

Szanowny Kliencie!Udzielone odpowiedzi sugerują, że obecnie nie posiadasz doświadczenia i wiedzy potrzebnych do zrozumienia sposobu działania oraz ryzyka związanego z produktami lewerowanymi. Oferowane przez nas produkty są bardzo ryzykowne i zmienne. Klienci mogą utracić cały zainwestowany kapitał. Z przykrością informujemy Cię, że tym razem nie będziesz mógł/mogła kontynuować procesu aplikacji. Zalecamy pogłębienie wiedzy na temat produktów lewerowanych przed ponowną aplikacją. Aby nabrać większego doświadczenia, możesz otworzyć konto demonstracyjne, które pomoże Ci w nauce. Pamiętaj, że z uwagi na obecną ocenę, nie będziesz mógł/mogła ponownie aplikować przez następnych 30 dni.

Ostrzeżenie o ryzyku

Szanowny Kliencie!Pragniemy ostrzec Cię i zwrócić Twoją uwagę na to, że na podstawie dostarczonych nam informacji nie wydajesz się dysponować odpowiednim wiedzą, wymaganymi przez ustawodawstwo, pozwalającymi Ci dokonywać transakcji w oparciu o usługi inwestycyjne (brokerskie) oraz oferowane przez nas instrumenty finansowe (np. Akcje, instrumenty finansowe typu OTC, takie jak CFD, Forex, towary, wskaźniki), które charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka. W związku z tym nie możemy uznać tych usług inwestycyjnych/ instrumentów finansowych jako odpowiednie dla Ciebie.

Jeśli chcesz dokonywać transakcji w oparciu o instrumenty finansowe typu Akcje i/lub OTC, takie jak CFD, Forex, towary, za pośrednictwem naszej firmy mimo tego, że nasza firma ostrzegła Cię, że te instrumenty finansowe nie są dla Ciebie odpowiednie, nadal możesz realizować transakcje oparte o te instrumenty finansowe.

Firma przyjmuje, że wybierając przycisk "Akceptuję" znajdujący się poniżej rozumiesz i akceptujesz fakt, że usługi inwestycyjne (brokerskie) i instrumenty finansowe oferowane przez firmę (np. Akcje, instrumenty finansowe typu OTC, takie jak CFD, Forex, towary, wskaźniki) nie są dla Ciebie odpowiednie, ale mimo tego nadal chcesz kontynuować realizowanie transakcji opartych o te instrumenty finansowe za pośrednictwem naszej firmy.

Oświadczam, że zostałem poinformowany w zakresie usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych będących dla mnie nieodpowiednimi, a mimo to chciałbym kontynuować realizowanie transakcji opartych o te instrumenty finansowe.

Ostrzeżenie o ryzyku

Szanowny Kliencie!The answers you have provided indicate that you currently do not have the necessary knowledge to understand the complexity and risk involved with leverage products. The products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital. I hereby acknowledge that I will not be enabled to trade without developing my knowledge on leverage products.

5. Zgodność

0%

Możesz przeciągać i upuszczać pliki tutaj.

Click me to remove the file.

Możesz przeciągać i upuszczać pliki tutaj.

Click me to remove the file.
?
Informacja

‘Politically Exposed Persons’ includes the following natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions in the Republic of Cyprus or any other country and their Immediate Family Members or Persons Known to be Close Associates of Such Persons:

i. heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers,
ii. members of parliaments,
iii. members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances,
iv. members of courts of auditors or of the boards of central banks,
v. ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces,
vi. members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises.

‘Immediate Family Members’ includes the following:

vii. the spouse or the person with which cohabit for at least one year,
viii. the children and their spouses or the persons with which cohabit for at least one year,
ix. the parents.

‘Persons Known to be Close Associates’ includes the following:

x. any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in point (i) to (vi) above,
xi. any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the de facto benefit of the person referred to in point (i) to (vi) above.