Warunki transakcyjne dla klienta profesjonalnego

Od 1 sierpnia 2018 wejdą w życie zmiany zasad dla klientów detalicznych w związku z transakcjami CFD, wprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Ograniczą one dźwignię finansową, jaką mogą zaoferować licencjonowani brokerzy

Ograniczenia efektu dźwigni
Profesjonalni
klienci
Detaliczni
klienci
Ograniczenia efektu dźwigni

Od 30 lipca 2018 maksymalna wartość dźwigni dla wszystkich nowych kontraktów różnicy kursowej (CFD) będzie ograniczona w zależności od rodzaju aktywów:

Ograniczenia efektu dźwigni
Główne pary walut
Klienci profesjonalni
1:100
Klienci detaliczni
1:30
Ograniczenia efektu dźwigni
Inne pary walut, złoto
Klienci profesjonalni
1:100
Klienci detaliczni
1:20
Ograniczenia efektu dźwigni
Główne indeksy
Klienci profesjonalni
1:100
Klienci detaliczni
1:20
Ograniczenia efektu dźwigni
Towary inne niż złoto, inne indeksy
Klienci profesjonalni
1:50
Klienci detaliczni
1:10
Ograniczenia efektu dźwigni
CFD dla akcji
Klienci profesjonalni
1:50
Klienci detaliczni
1:5
Ograniczenia efektu dźwigni

Zabezpiecznie w zależności od konta

Standaryzuje procent marży (przy minimalnej wymaganej marży w wysokości 50%), przy której usługodawca jest zobowiązany zabezpieczyć jeden lub więcej z Twoich kontraktów CFD.

Klienci profesjonalni
Klienci detaliczni
Ograniczenia efektu dźwigni

Zabezpieczenie ujemnego bilansu w zależności od konta

Wszyscy spekulanci giełdowi od dawna mają gwarantowane zabezpieczenie ujemnego bilansu. Zabezpieczenie ujemnego bilansu powoduje, że spekulant giełdowy nie może stracić więcej pieniędzy niż suma, jaką ma na swoim koncie.

Klienci profesjonalni
Klienci detaliczni
Ograniczenia efektu dźwigni

Programy premiowe

Tradecentrum ma dla swoich klientów różnorodne oferty promocyjne. Prosimy się z nami skontaktować w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Klienci profesjonalni
Klienci detaliczni
Ograniczenia efektu dźwigni

Członek ICF

Investor Compensation Fund (ICF) z Cypru to organizacja, zapewniająca ubezpieczonym klientom firm zarejestrowanych w CySEC wypłaty odszkodowań, których firmy nie mogą same wypłacić.

Klienci profesjonalni
Klienci detaliczni

Kto może zostać klientem profesjonalnym

Aby zostać klientem profesjonalnym, należy mieć odpowiednie doświadczenie, wiedzę i kompetencje wymagane do podejmowania niezależnych decyzji inwestycyjnych i do właściwej oceny ryzyka, wiążącego się z tymi decyzjami.

1

Test kwalifikacyjny

Jeśli chcesz zostać klientem profesjonalnym, musisz przysłać prośbę o ponowną kategoryzację i spełnić kryteria kwalifikacyjne opisane poniżej

Aby zaliczyć z sukcesem test kwalifikacyjny, musisz spełnić co najmniej dwa (2) poniższe kryteria:

I. Rozmiar Twojego portfolio finansowego, do którego zaliczają się zarówno depozyty gotówkowe, jak i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR. W tym wypadku portfolio dotyczy gotówki i papierów wartościowych znajdujących się na koncie w banku lub innej instytucji brokerskiej czy też zajmującej się zarządzaniem aktywami.

II. Dokonałeś(-aś) znaczących transakcji na odpowiednich rynkach z przeciętną częstotliwością 10 (dziesięciu) na kwartał w ciągu ostatnich czterech (4) kwartałów.

III. Pracujesz lub pracowałeś(-aś) w sektorze finansowym przez co najmniej jeden (1) rok na stanowisku wymagającym wiedzy na temat planowanych transakcji lub usług.

2

Ocena dokumentacji

Aby zostać klientem profesjonalnym, musisz przysłać prośbę o ponowną kategoryzację i zaliczyć test kwalifikacyjny w Części dla Członków.

I. Pobierz i wypełnij „Aplikację o zmianę statusu klienta” i wyślij ją na adres: support@tradecentrum.com

I. Nasi specjaliści odezwą się z prośbą o przysłanie dodatkowej dokumentacji, aby móc zweryfikować aplikację.

II. Niedługo po dostarczeniu wymaganych dokumentów zostaniesz poinformowany(-a), czy Twoja aplikacja o status klienta profesjonalnego została przyjęta czy odrzucona.

Spekulacje giełdowe są ryzykowne i możesz stracić całą inwestycję

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 82.14% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy. Prosimy zapoznać się z Ujawnienie ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 82.14% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.