Licencje i regulacje

T.C. TRADE CENTRUM (w dalszej części TradeCentrum) jest zarejestrowanym znakiem towarowym Goldenburg Group Limited, cypryjskiej firmy inwestycyjnej (CIF) nadzorowanej i regulowanej przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) z Licencją CIF numer 242/14.

Posiadamy licencję na prowadzenie usług inwestycyjnych i pomocniczych związaych z instrumentami finansowymi, co zostało opisane tu: link. Licencję CySEC można znaleźć tutaj.

Wszystkie informacje przedtransakcyjne znajdują się tutaj.

Prosze tutaj odnalezc raport dotyczacy wymogow regulacji prawnych.

Firma zawarła umowę z Agentem QUAENTAS s.r.o.Tőzsdeikereskedés.hu Kft, Corinth Capital MEPE i Fors Magna S. L..

Licencje międzynarodowe

Kraje

Instytucja regulująca

Austria

Austrian Financial Market Authority

Belgia

Financial Services and Markets Authority

Bułgaria

Financial Supervision Commission

Chorwacja

Croatian Financial Services Supervisory Agency

Czechy

Česká národní banka

Dania

Finanstilsynet

Estonia

Finantsinspektioon

Finlandia

Financial Supervisory Authority

Francja

Autorité des marchés financiers

Niemcy

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Grecja

Hellenic Capital Market Commission

Węgry

Magyar Nemzeti Bank

Islandia

Financial Supervisory Authority

Włochy

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Irlandia

Central Bank of Ireland

Łotwa

FKTK

Lichtenstein

Finanzmarktaufsicht

Litwa

Bank of Lithuania

Luksemburg

CSSF

Malta

MFSA

Holandia

Authority for the Financial Markets

Norwegia

Finanstilsynet

Polska

Komisia Nadzoru Finasowego

Portugalia

CMVM

Rumunia

ASF

Słowacja

Národná banka Slovenskan

Słowenia

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Hiszpania

CNMV

Szwecja

Finansinspektionen

Wielka Brytania

FCA

Spekulacje giełdowe są ryzykowne i możesz stracić całą inwestycję

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 82.14% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy. Prosimy zapoznać się z Ujawnienie ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 82.14% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.