J. Powell - korelace dat a monetární politika FED - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Korelace ekonomických vztahů a FED

11. července 2019, před bankovním výborem Senátu, guvernér Fed Jerome Powell řekl, že vztah mezi nezaměstnaností a inflací v USA zmizel.

Podle Powella„Vztah mezi poklesem v ekonomice nebo nezaměstnaností a inflací byl silný před 50 lety … a odezněl,“… silná vazba mezi nezaměstnaností a inflací byla přerušena před nejméně 20 lety a vztah „se stal slabší a slabší a slabší. “

Patří k všeobně uznávané ekonomické konveci, že prostřednictvím měnové politiky může centrální banka ovlivnit rychlost reálné hospodářské expanze. Rovněž se má za to, že tento vliv se demonstruje cenovou reaktivností, která se projevuje z hlediska inflace. Například, pokud je cílem dosáhnout rychlejšího tempa hospodářského růstu a nižší míry nezaměstnanosti, pak by občané měli být připraveni za to, že je nutné zaplatit tuto cenu ve formě vyšší míry inflace.

Má se za to, že existuje kompromis mezi inflací a nezaměstnaností, který je znázorněn Phillipsovou křivkou. (William Phillips popsal historický vztah mezi mírami nezaměstnanosti a odpovídajícími mírami růstu mezd ve Spojeném království, 1861–1957, zveřejněno ve čtvrtletníku časopisu Economica, 1958). Je patrně nutno poznamenat, že CBs většinou necílí nakonkrétní míru nezaměstnanosti, proto její faktov PC je pro CB implicitní, když doprovází, nebo také ne, inflační křivku.

Inverzní korelace mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti se stala důležitým prvkem v hlavní teorii inflace. Čím nižší je míra nezaměstnanosti, tím vyšší je míra inflace. Naopak, čím vyšší je míra nezaměstnanosti, tím nižší bude míra inflace. Vztah tak jednoduchý a průzračný, že pokud neodpovídá realitě, lze snadno sklouznout k pochybám o vykazované statistice,nikoli o korelaci.

 

Ekonomika jako výslednice korelace

Obecně se tvrdí, že pomocí statistických a matematických metod lze uspořádat historická data do užitečného souboru informací, který zase mohou sloužit jako základ pro hodnocení stavu ekonomiky. Rovněž se má za to, že znalosti získané na základě vyhodnocení údajů budou pravděpodobně mít předběžnou povahu, protože není možné znát skutečnou povahu skutečností (v našich poměrech by se dalo říci,že se ekonomická teorie silně inspirovala J. Patočkou a fenomenologiíé, v úvaze o tom, je li červená imanentní červené, nebo u V. Bělohradského v případě pravda vs. Pravdivost).

Tímto způsobem myšlení vytváříme náš pohled na skutečný svět založený na tom, jak dobře jsou různé informace ve vzájemném vztahu. Je nutné si však uvědomit, že vytvořením shody mezi výdaji na osobní spotřebu a různými dalšími informacemi nelze nevysvětlit podstatu výdajů na spotřebu, jde pouze o deskripci.eTím, že jsme zjistili, že změny v výdajích spotřebitelů dobře korelují se změnami jiných údajů, nikterak nehovoří o povaze věcí. Tento druh informací příliš nevypovídá o základní příčině a následku. Skutečnost, že byla zjištěna dobrá korelace mezi výdaji spotřebitelů a disponibilním příjmem, neznamená, že výdaje jsou způsobeny disponibilním příjmem. Je docela dobře možné, že najdeme velmi dobrou korelaci s jinou proměnnou. Znamená to tedy, že druhá proměnná je příčinou spotřebitelských výdajů?

Rovněž tvrzení, že nezaměstnanost je nepřímo korelována s inflací, nezakládá příčinu inflace. Pouze popisuje, že v určitém období měla nezaměstnanost a inflace inverzní korelaci, nebo jinak řečeno charakter.

Použití statistické korelace jako základu teorie znamená, že „cokoli jde“. Předpokládejme například, že byla zjištěna vysoká korelace mezi příjmem pana X a mírou růstu indexu spotřebitelských cen. Čím vyšší je míra zvýšení příjmů pana X, tím vyšší je míra růstu indexu spotřebitelských cen. Mohli bychom tedy snadno dojít k závěru, že za účelem kontroly nad inflací musí centrální banka pečlivě sledovat a kontrolovat rychlost růstu příjmů pana X. Tento příklad není o nic víc absurdnější, než rámec Phillipsovy křivky.

 

Teorie musí předcházet datům, aby jim mohla dát smysl

Abychom získali jakoukoliv základnu pro data, musíme mít nejprve teorii, která je svébytná a neodvozuje svoji podstatu z datové řady. Podstatou teorie je nutnost axiomu, což samo o sobě, nahlédnuto skeptickým vše relativismem, je dost obtížné. Například teorie, která spočívá na předpokladu toho, že lidské bytosti jednají vědomě a záměrně, splňuje tento požadavek.

Prohlášení, že lidské bytosti jednají vědomě a záměrně, nelze vyvrátit, protože kdokoli by se o to snažil, dělal by to vědomě a záměrně, tj. protiřečil by si. (Vědomě si klade za cíl vyvrátit, že lidské bytosti jednají vědomě a záměrně.)

Zakladatel tohoto myšlenkového proudu Ludwig von Mises označil tento přístup jako praxiologii. Díky vědomí, že lidské bytosti jednají vědomě a záměrně, byl Mises schopen odvodit celý základ eknomie.

Hospodářská aktivita a inflace

V rozporu s běžnou představou a myšlením, nezpůsobuje silná ekonomická aktivita jako taková obecný růst cen zboží a služeb a ekonomické přehřátí označované jako inflace. Bez ohledu na míru nezaměstnanosti, pokud je každé zvýšení výdajů podporováno produkcí, nemůže dojít k přehřátí.

Přehřátí se objevuje, jakmile výdaje rostou při absenci produkce, například když se zvyšuje peněžní zásoba. Jakmile peníze rostou, generují směnný poměr se zápornou hodnotou, nebo spotřebu bez předchozí produkce, což vede k erozi reálného bohatství.

Po zvýšení peněžní zásoby zpravidla následuje růst cen zboží a služeb. Ceny agregované produkce jsou jen dalším názvem pro množství peněz, které lidé utratí za zboží, které kupují. Pokud se množství peněz v ekonomice zvýší, zatímco množství zboží zůstane nezměněno, bude na dané množství zboží utráceno více peněz, tj. Ceny se zvýší, všechny ostatní věci stavy budou zachovány.

Naopak, pokud se stav peněz nezmění, není možné utratit více za agregát zboží a služby; proto není možný žádný všeobecný růst cen, všechny ostatní stavy jsou stejné. Stejně tak v rostoucí ekonomice s rostoucím množstvím zboží a nezměněnou zásobou peněz ceny klesnou.

 

Fed

Guvernér Fedu ve svém projevu před Senátním bankovním výborem uvedl:

„Kromě toho se dozvídáme, že neutrální úroková sazba je nižší, než jsme si mysleli. … Měnová politika tedy nebyla tak vstřícná, jak jsme si mysleli.“

Neutrální poměr je spojen se stavem rovnováhy ekonomiky. Podle tohoto názoru nestačí zaměřit se pouze na úroveň úrokových sazeb na peněžním trhu, aby bylo možné určit, zda je měnová politika přísná nebo uvolněná; spíše je třeba porovnat úrokové sazby peněžního trhu s neutrální sazbou. Pokud je tedy tržní úroková sazba nad neutrální sazbou, je měnově-politická pozice přísná. Naopak, pokud je tržní sazba pod neutrální sazbou, pak je měnově-politická pozice volná.

Když tedy guvernér Fedu argumentuje, že neutrální úroková sazba je mnohem nižší než aktuální IR Fedu, znamená to, že současný cíl sazby federálních fondů je příliš vysoký. To znamená, že existuje důvod ke snížení cíle sazby federálních fondů, aby se ekonomika dostala na cestu rovnováhy a růstu.

Nová rovnováha, pravděpodobně bez větších sporů na pozicích, bude znamemenat snížení míry bohatství, v konečném součtu nepovede k vyššímu blahobytu a ponese zvýšené riziko v budoucnu. Mimo diskusi pak je fakt, že 25bpc je silně deklaratorní, nikoliv reálná změna, která patrně pomůže nejvíce dluhovým trhům, bez reálného dopadu na produkční křivku.

 

 

Non-Independent Investment Research: Any information which could be construed as investment research has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research. Further it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.
No Representations/Warranties: None of the information contained herein is intended to an shall not constitute any offer (or solicitation of an offer) to buy or sell any currency, product or financial instrument, to make any investment, or to participate in any particular trading strategy. This information is produced only for value added marketing and/or informational purposes and no member of the Goldenburg Group makes any representation or warranty, and assumes no liability, for the accuracy or completeness of the information provided herein. In providing this information, neither the content provider nor any member of the Goldenburg Group has taken into account the investment objectives, special investment goals, financial situation, and specific needs and demands of any recipient and nothing herein is intended as a recommendation for any recipient to invest or divest in a particular manner. No member of the Goldenburg Group assumes any liability for any recipient sustaining a loss from trading in accordance with a perceived recommendation.
Risk Warning: All investments entail risks and may result in both profits and losses. In particular, investments in leveraged products, such as, but not limited to foreign exchange, derivatives and commodities can be very speculative and profits and losses may fluctuate both violently and rapidly. Speculative trading is not suitable for all investors and all recipients should carefully consider their financial situation and consult financial advisor(s) in order to understand the risks involved and ensure the suitability of their situation prior to making any investment, divestment or entering into any transaction. Any mention herein of any risks may not be, and should not be considered to be a comprehensive disclosure or description of such risks. Any expression of opinion is personal to the author and may not necessarily reflect the opinion of any member of the Goldenburg Group and all expressions of opinion are subject to change without notice (neither prior nor subsequent).
Past Performance Is No Indication: This website may make reference to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance. Indications of past performance displayed on this website will not necessarily be repeated in the future. No representation is being made that any investment will or is likely to achieve profits or losses similar to those achieved in the past or that significant losses will be avoided.
Forward-Looking Statements: Where there are statements contained in this website which are not historical facts, such statements could be data obtained as a result of simulated past performance or future performance based on current expectations, estimates, projections, opinions and beliefs of members of the Goldenburg Group. Such statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, and undue reliance should not be placed thereon. Additionally, this website may contain forward-looking statements. Actual events or results or actual performance may differ materially from those reflected or contemplated in such forward-looking statements. None of any opinions that may be inferred from the contents of this website is intended to be relied upon as advice or recommendation of any action. They are intended merely as articulations of personal musings and speculations factually.
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.02% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.02% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.