Cena zlata klesla poté, co v předchozí seanci dosáhla týdenního maxima, ale jw na dobré cestě k týdennímu zisku podpořenému obavami z globálního hospodářského propadu vyvolaného koronavirem. Propad v dolarovém indexu (DXY) však ztrátu kovu omezil.
Spotové zlato se 0730 GMT obchodovalo -0,2 procenta na 1 942,26 USD za unci, přičemž ve čtvrtek dosáhlo maxima 1966,57 USD, což je nejvyšší hodnota od 2. září. Kov, povařovaný za „bezpečný přístav“ zatím tento týden získal více než 0,4 procenta. Americké futures na zlato klesly o 0,9 procenta na 1 947,75 USD.
Dolarový index oslabil, protože Senát USA zablokoval republikánský návrh zákona, který by poskytl přibližně 300 miliard dolarů na novou pomoc v boji s koronavirovou pandemií, protože demokraté prosazovali další navýšení financování pomoci. Ve čtvrtek se dolar vrátil z týdenního minima po údajích, které ukazují, že ceny výrobců v USA byly lepší, než se očekávalo, s nárůstem headline PPI 0,3 procenta (m/m; 0,2=Y/Y) a 0,4 procenta core PPI.
Samostatná data ukázala, že se týdenní nároky na nezaměstnanost v USA minulý týden pohybovaly na vysokých úrovních, což naznačuje zpomalení oživení trhu práce a oslabení naděje na rychlé ekonomické oživení. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA dosáhly za týden končící 5. září sezónně očištěných 884 000, což odpovídá počtu uchazečů přijatých v předchozím týdnu a tržnímu koncensu.
Rizikový sentiment investorů také oslabil, protože se zdálo, že diplomatické a vojenské napětí mezi Washingtonem a Pekingem se zhoršuje, protože Tchaj-wan odsoudil Čínu za její letecké a námořní cvičení na jihozápadním pobřeží.
Zisk eura se prodloužil na třetí přímé zasedání, protože prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová trvala na tom, aby centrální banka necílila směnný kurz, což naznačuje, že ECB pravděpodobně nepřijme opatření k oslabení eura navzdory jeho nedávným ziskům, které mohou komplikovat exportní politiku bloku. Sterling se zotavil z předchozího propadu kvůli rostoucím obavám, že by se obchodní jednání mezi UK a EU mohla rozpadnout.
Americký dolar se proti koši měn obchodoval o 0,1 procenta níž na 93,23, když se ve středu dotkl maxima 93,66, což je nejvyšší hodnota od 12. srpna. Výnosy amerických státních dluhopisů poklesly, přičemž referenční desetiletý výnos se obchodoval na 0,67 procenta.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.