První obchodní den v roce 2019 zaznamenal extrémní pohyby na devizovém trhu, zejména v párech s japonským jenem (JPY), vyvolaných obavami ze zpomalení čínského ekonomického růstu. Rok 2019 začal s horšími ekonomickými údaji z Číny, což naznačuje, že spor Spojených států s Čínou, jejich boj proti US obchodnímu deficitu s Čínou může nakonec vybírat vekou daň v globálním měřítku. Čínský oficiální zpracovatelský PMI poklesl v prosinci na 49,4 bodu, což naznačuje, že výrobní odvětví zaznamenalo nejhorší pokles za téměř dva roky. Soukromý výrobní PMI Caixin potvrdil zpomalení s hodnotou 49,7. PMI nižší než 50 naznačuje kontrakci. Obě zprávy naznačily výrazné zpomalení jak zahraniční, tak domácí poptávky. Poslední pomyslnou kapku dodal výrobce Apple, který ve středu snížil očekávání svých příjmů – poprvé za 16 – kvůli špatnému prodeji iPhone v Číně, neočekávanému vývoji, který zdůraznil zpomalení čínské ekonomiky a vzbudil obavy z další turbulencena globálních trzích. Podle investorů bylo překvapivé oznámení společnosti Apple jasným potvrzením toho, že čínská ekonomika má vážné problémy. Jak se oznámení Apple dostalo na trh, investoři se vrhli na bezpečné útočiště jako je jen, které pak výrazně posílily. Japonský jen posílil z 109,1 USD na 104,7 USD v průběhu jedné hodiny, než výběr zisků posunul pár opět dolů. Dolar také obdržel značnýý support, jelikož investoři posunuli jednotnou měnu euro blízko psychologické hranici 1,13 vůči USD a po prudkém pohybu pari klesla na 1,237 proti USD. Nicméně díky intervenci Čínské People’s banky byl jüan stabilní na úrovni 6,89 / USD, což je denní pokles pouze o 0,07%.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.