WTI - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Loni v listopadu, kdy Spojené státy uvalily sankce na Írán a dovoz ropy z Íránu, poskytly šestiměsíční výjimky (SRE), které jsou lépe známy jako prominutí sankcí několika zemím, včetně Číny a Indie, což představovalo více než 50 procent dovozů ropy z Íránu výměnou za slib výrazného snížení objemu dovážené komodity z Íránu.

Po víkendových spekulacích, které posunuly ceny ropy na mezinárodním trhu na podstatně vyšší úroveň, která se promítl do reálných cen v pondělí po  otevření obchodování, Trumpova administrativa včera oficiálně oznámila, že neplánuje opakovat výjimky, oi jejich expiraci začátkem května. Ropa Brent vyskočila o více než 3,2 procenta, zatímco severoamerická WTI posílila o 2,8 procenta. WTI se v současné době obchoduje na 65,89 USD (0815 GMT) za barel a Brent +7,5 USD premium diferenciál za barel vůči WTI.

Zde je oficiální prohlášení Bílého domu o ukončení prominutí sankcí a o opatřeních přijatých Spojenými státy proti Íránu a jeho vývozu ropy, (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-working-bring-irans-oil-exports-zero/).

Bílý dům ve svém prohlášení oznámil, že tři velcí výrobci (USA, Saúdská Arábie a SAE) úzce spolupracují, aby zajistili, že trh s ropou zůstane dobře zásobován navzdory snahám snížit vývoz ropy z Íránu na nulu. Jak Saúdská Arábie, tak Spojené arabské emiráty však snižují svou produkci ropy v souladu s dohodou o výrobě mezi OPEC a Ruskem vedenými zeměmi Non-OPEC s cílem snížit globální dodávky o 1,2 milionu barelů denně.

Bude tedy zajímavé sledovat úroveň produkce výše uvedených dvou zemí v následujících měsících. Čas také ukáže, zda se Spojeným státům podaří snížit dovoz íránské ropy bez podpory ze strany Evropské unie, jejíž stanovisko je i nadále ve prospěch pokračování společného komplexního akčního plánu (JCPoA), který je lépe známý jako íránská jaderná dohoda, a který byl dohodnut mezi Íránem a šesti světovými mocnostmi (Spojené státy, Spojené království, Německo, Francie, Čína a Rusko) pod prezidentem Barrackem Obamem, ale byl ukončen administrativou D. Trumpa.

Obavy z nárůstu cen ropy a menší míra monetárních a fiskálních stimulů v Číně s velkou pravděpodobností, ve více, či méně vzdálené budoucnosti dopadne na  sentiment trhů – opět se nabízí otázka, jak významný afekt bude tato konfigurace mít na jednání EU-Čína-USA.

Trumpova administrativa v pondělí oznámila, že všichni dovozci íránské ropy budou muset brzy ukončit své dovozy nebo budou podléhat sankcím USA. V reakci na to Írán uvedl, že bude blokovat nejdůležitější kritické místo pro světový obchod s ropou, Hormuzský průliv, pokud by Teheránu bylo zakázáno používat jej k vývozu ropy; výhrůžka blokování průlivu zazněla z Teheránu jíž před několika měsící, nicméně aktuální geopolitická situace na Blízkém východě (volby v Izraeli a snaha o anexi části palestinského území, nevyjasněná situace v Turecku a radikalizace Turecka, nikoliv bez značné pomoci EU, která dlouhá léta balancuje na tenkém provazu a rozhodnutí o přijetí zěmě do EU, resp. Zahájení rozhovorů, nebo jejich odmítnutí je aktuálně pod iracionální tenzí obav „míšení ras a kultur“ a doposud neuzavřené rozhovory mezi USA a Čínou dále situaci komplikují a vytváří nepřehledný mix možných alternativ. Zvyšující se geopolitické napětí by mohlo zvýšit ceny ropy, i když americký ministr zahraničí Mike Pompeo také řekl, že Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty se dohodly na „zajištění vhodných dodávek (ropy) pro trhy“, aby nahradily ztrátu íránské komodity na světovém trhu.

Lze očekávat, že ceny ropy porostou v silné rally, s přihlédnutím k zvyšování čistých dlouhých pozicí na futures kontraktech, což zpětně generuje tlak na křivku spotového obchodování.

Čína uvedla, že monetární politika by měly být v souladu s hospodářským růstem a změnami spotřebitelských cen předem definovaná a doladěná podle vývoje ekonomických ukazatelů (prohlášení čtvrtého zasedání Ústředního výboru pro finanční a hospodářské záležitosti, kterému předsedal čínský prezident Xi Jinping) v pondělí. Tuto noticku lze snadno interpretovat jako ústup od měnových a finančních stimulů čínské ekonomiky – jak výrazný, případně na jak dlouhio není zcela zřejmé…

Čínská inflace CPI v březnu meziročně vzrostla na 2,3 procenta z 1,5 procenta v ůnoru, a to především v důsledku zvyšování cen vepřového masa a pohonných hmot.

Vedle výrazného impaktu na Čínu by další progres v růstu cen ropy silně, ne-li zdrcujícím způsobem dopadl na Indii – vysoký deficit platební bilance a silná poprávka po ropě, cena ropy silně ovlivňující vývoj INR…

Zřejmým faktem je, že ropa je aktuálně více politickým nástrojem, než kdy v nedávné minulosti; o schopnosti administrativy Bílého domu dohlédnout všechny aspekty jednání prezidenta USA lze možná pochybovat, nicméně nemusí být velkým překvapením, pokud D. Trump nakonec ze svého stanoviska na poslední chvíli ustoupí – nebo bude k ústupku donucen?…

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 81.72% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 81.72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.