Americká lehká ropa (WTI) se obchoduje v úzkém rozmezí, nad hranou 5-DMA okolo 52,13.
Pozornost na komoditních trzích se soustředí na setkání OPEC příští týden.
Od členů se očekává, že rozhodnou o nějakém způsobu snížení nabídky, aby čelili vznikajícímu převisu nad poptávkou..
V předchozím týdnu došlo k poklesu WTI pod 200W SMA. Návrat a uzavření nad touto úrovní (200W SMA) tento týden může supportovat další růst.
Ceny ropy se od začátku října snížily téměř o třetinu, což bylo způsobeno zhoršeným výhledem růstu ekonomiky v 2019 a poklesem poptávky a současně rychlému tempu růstu nabídky.
TA stále predikuje pokles ceny, nicméně vzrůstající divergence na RSI a Stochs naznačuje potenciál růstu.
Odpor je na 200W SMA při 52,17, zatímco 51,97 (5-DMA) je okamžitá podpora.

Graf: WTI

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.