WTI aktuálně prolomila silnou psychologickou hranici na úrovni $60 a nyní se obchoduje na 59,79 (09:45 GMT). Za výprodeji stojí několik faktorů, z nihž jako hlavní jsou uváděny zpomalující celosvětová ekonomika, resp. slábnoucí poptávka, nadbytek dodávek na trhu (OPEC a NON OPEC zveřejnili prohlášení, že začnou utahovat dodávky, pokud se cena nestabilizuje na úrovních v oblasti $65-70) a snížení tenze a obav z blokády Íránského exportu (mnoho zemí má výjimku ze sankcí USA).

Z hlediska pozičního obchodování je vhodný vstup v LONG v oblasti dlouhodobého supportu (support trend line v oblasti 58,285 – graf) s umístěním stop loss pod tuto úrověň. Další výrazný support je v oblasti 200w ma.

Alternativně, při prolomení support trend line je SL nad 60 a TP v oblasti 200w ma.

Graf: WTI

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.