Volby do Evropského parlamentu opět nebyly PRO Evropu, resp. Evropany jednou z nejdůležitějších událostí, což se demonstrovalo velmi nízkou účastí 51 procent oprávněných voličů, ale rozhodně se tyto volby ukázaly, s ještě vetší pravděpodobností ukáží, jako důležité. Účast voličů poprvé za desetiletí zvrátila svůj klesající trend.

• Volební výsledek podle dosavadního sčítání omezil širší politické riziko pro euro, neboť proevropské strany pravděpodobně vyhrají dvě třetiny křesla ze 751 míst v Evropském parlamentu. Euroskeptické strany získaly relativně silnoun pozici, ale ta nestačí na to, aby vyrazně blokovala, případně přehlasovala proevropské strany.

• Jak se dalo očekávat, Brexit Party Nigela Farage ve Spojeném království získala většinu hlasů a bude mít většinu křesel v Evropském parlamentu mezi britskými stranami. Výsledek byl zničující pro vládnoucí konzervativní stranu, stejně jako hlavní opozice – Labouristickou stranu. Brexit Party, pod vedením N. Farage získala 31.7 procent hlasů, zatímco Labour a konzervativní strana spolu 22.8 procenta hlasů. Vyjádřený odpor vůči tradičním etablovaným stranám by se mohl v příštích volbách ukázat jako rozhodující.

• Další velká rozruch byl ve Francii, kde strana prezidenta Macrona, která rozhodně vyhrála poslední volby, byla na druhém místě za Rassemblement national, vedenou Marine Le Penn, která získala 23,5 procenta hlasů.

• Německo bylo také svědkem významných změn. Křesťanská demokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové a koalice křesťanské sociální unie (CSU) zaznamenaly, že elektorát obou stran významně poklesl, ale strany získaly většinu hlasů.

Největšími vítězi napříč kontinentem byly euroskeptické strany, proevropské liberální strany mimo establishment a Zelení, zatímco největší ztráty utrpěly Proevropské strany (z establishmentu) a socialisté.

Přesto, že rizika spojená s hospodářskou a zahraniční politikou nadále visí jako Damoklův meč nad eurem, s těmito volbami se politická rizika výrazně snížila.

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.