Ranní seance byla volatilní a USDJPY pár vzrostl o 50 pips na nové dvoj měsíční maxima nad 112.20, avšak nedokázal zisky udržet a prudce propadl po zprávách o tom, že Bílý Dům zavedl nová cla na import čínských produktů v objemu 200 mld. USD.

Cla budou efektivní od příštího týdne a začnou na hodnotě 10% do konce roku, ale od začátku nového roku budou navýšeny na 25%. Investoři očekávali pouze 10% cla a proto byly tyto novinky přijaty trhem dost negativně. Akce propadly a jen byl nakupovaný.

Dnes nejsou na programu žádné jiné významné makro data a proto by obchodování mohlo být ovlivněno sentimentem, který zatím vypadá negativní pro JPY krosy.

USDJPY pár vytvořil takzvaný medvědí pin bar, což by mohlo znamenat medvědí trend pro blízkou budoucnost. Při 111.80 se ale nacházejí několik supporty minulých maxim a trendové linky. Pokud by se podařilo tento support zdolat, můžeme vidět pokles k 111.60.

Na straně nárůstu potřebuje pár setrvat nad 112 aby se býci mohli znovu dostat ke slovu a následně můžeme vidět pokusy o růst k dnešním maximům na 112.25.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.