Zelená bankovka byla v úterý pod tlakem a USDCHF pár se obchodoval níže o 0.20% během Londýnské seance, pohybujíc se kolem 0.9770.

EURUSD pár dokázal vzrůst na měsíční maxima při úrovni 1.17, hlavně kvůli pozitivním makročísly v EU a zlepšující se politické situaci v EU. To na druhé straně poslalo dolů USDCHF, neboť tyto dva páry jsou negativní korelované.

Dnes nejsou na programu žádné významné makrodata a proto by současná anti dolarová nálada mohla pokračovat i nadále, hlavně po posledních holubičích komentářů vůči dolaru od Donalda Trumpa.

Cena prudce padá směrem k 200 dennímu průměru při 0.9750. To bude pro dnešek první významný support a pokud nebude udržen, současný růstový trend by mohl být ukončen. Další cíl pro medvědi by byl na 0.9650.

Na straně nárůstu je první rezistence při 0.98 a pokud bude překonána, mohl by nastat nárůst k 100 dennímu průměru při 0.99. USDCHF pár vypadá být přeprodaný a proto bychom mohli být svědky short squeeze Rally.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.