USD/JPY vymazal počátečřní pokles na 113,58, opětovně směřuje nad 114, intraday směr je bullish.
Komentáře čínského premiéra Li obnovily naděje na zlepšení obchodních vztahů mezi USA a Čínou a podpořily růst páru.
Li řekl, že Čína je ochotna zlepšit volný obchod prostřednictvím diskusí a najít cestu ven z obchodní války mezi dvěma ekonomickými velmocemi.
Dvojice si udržuje pozitivní tón a prolomila nad klíčovou rezistenci.
Na paritu působí tlaky na indikátoru RSI (překoupená úroveň), ale bez významné známky zvrácení trendu a lze očekávat, že budoucí hybnost bude pokračovat.
Break out nad 114 je resultuje v možnost testu 114.55 (4. října high) a posléze 114.74 (listopad 2017 high).
Uzavření pod 5-DMA může táhnout paritu k 21-EMA na 113,17.
Support – 113,85 (5-DMA), 113,17 (21-EMA), 113
Rezistence – 114,55 (high 4 října), 114,74 (high listopad 2017), 115
Graf: USD/JPY

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.