USD/CHF velmi pěkný break out po dlouhé konsolidaci mezi 0,988628 a 0,99655 v posledních čtyřech obchodních dnech. Švýcarský frank se obchoduje díky dovish SNB statementu na slabších úrovních.
SNB si udržel svůj cílový rozsah pro tříměsíční LIBOR na úrovni -1,25% až -0,25% a vkladovou sazbu stanovenou na 0,75%. Centrální banka považovala švýcarský frank za vysoce nadhodnocený a snižila inflační target, prognózu růstu.
Trhy aktuálně sledují US FED Mostary meeting pro další směřování. V současné době se parita obchoduje okolo 0,99720.
Oodpor je kolem 0.9990 (200-4H MA) a decisivní prolomení nad tuto hranici cíli na 1.0010 / 1.00680. Break nad 1,013 potvrzuje změnu trendu.
Na dolní straně je podpora okolo 0.9950 a prolomení pod povede dvojici na další úroveň až do 0.9900 / 0.9880 / 0.9845.

Graf: USD/CHF

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.