USD/CHF konsoliduje v posledních 10ti obchodních dnech v intervalumezi 1.00059 až 0.99088. Dvojice včera zaznamenala mírné oživení až do hodnoty 0.99902 po příměří meziUSA-Čína, ale nedokázala se udržet na vyšších úrovních. Parita klesla až na 0.99512 a v současné době obchoduje okolo 0.995.US index výroby ISM v listopadu vzrostl na 59.3, z 57.7 v říjnu a data byla mírně nad očekáváním 57.6.
Na spodní straně je support přibližně 0,9950. Jeho prolomení potáhne paritu na 0.9900. Prolomení pod 0,9900 bude pravděpodobně táhnout pár dál do 0,9850 / 0,9800.
Odpor je kolem 1.0010 a break out nad cíli 1.00680 / 1.0125. Pár by měl překonat hladinu 1,0130 pro další vzestupný trend.

Graf: USD/CHF

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.