USD/CAD se obchodoval na vyšší hladině a dosáhl 18měsíčního maxima z důvodu poklesu cen ropy a slabých kanadských ekonomických údajů. Kanadský manufacturing sales byl v říjnu na úrovni -0,1% a dosáhl hodnoty 58,2 miliardy dolarů ve srovnání s prognózou o 0,4%. Pair dosáhl vnitrodenního maxima 1,34200 a v současné době se obchoduje okolo 1,34050.
Cena ropy WTI klesla o více než 8,5% a dosáhla minima na 45,7 USD díky rostoucí produkci a zásobám ropy v USA. Zpráva API ukazuje nárůst objemu zásob ropy o 3,45 milionu barelů oproti předpovědi 2,475 milionů barelů. V současnosti obchoduje kolem 46,81 USD.
Na spodní straně je klíčový support kolem 1,3320 a jeho prolomení bude tahat pár do 1,3250 / 1,3160.
Rezistence je okolo 1.3500 a její překročení pravděpodobně bude resultovat v 1.3585 / 1.3600.

Graf: USD/CAD

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.