US Makroekonomické ukazatele

– Maloobchodní tržby v září vzrostly o 1,9% po zvýšení o 0,6% v srpnu a 1,1% v červenci. Prodej motorových vozidel vyskočil o 3,6% a hodnota prodeje čerpacích stanic vzrostla o 1,5%. Bez motorových vozidel a plynu vzrostly tržby o 1,5%.

– Index důvěry spotřebitelů University of Michigan se v říjnu opět zlepšil, z 80,4 v září na 81,2. Jedná se však o stále mnohem nižší výsledek, než bylo únorové maximum 101,0.

– Průmyslová produkce v září poklesla o 0,6% poté, co v srpnu vzrostla o 0,4% a v červenci o 4,2%. Výroba klesla o 0,3%. Těžba rostla o 1,7%, zatímco výroba energie klesla o 5,6%.

– Regionální indexy výroby se v říjnu vydaly každý svou cestou. Filadelfský index Federálních rezerv vyskočil z 15,0 na 32,3, což je nejvyšší úroveň od února. Index Empire New York Fed mezitím poklesl ze 17,0 na 10,5.

– Index spotřebitelských cen (CPI) v září vzrostl o 0,2% po zvýšení o 0,4% v srpnu a 0,6% v červenci a červnu. Ceny energií pomohly mírně zvednout CPI. I když ceny benzinu byly poměrně stabilní, prudký nárůst byl zaznamenán u zemního plynu.

Ceny potravin se v září udržovaly stabilní. Po vyloučení energie a potravin se základní CPI také zvýšil o 0,2% poté, co v srpnu vzrostl o 0,4% a v červenci o 0,6%. Ceny zboží (+0,8%) rostou rychleji než ceny služeb (+0,0%). Ceny ojetých automobilů stále zaznamenávají silný růst (+6,7%). Ceny oděvů však poklesly o 0,5%. Roční míra základního CPI se mírně zvýšila z 1,3% na 1,4%. Jádrová inflace, která nezahrnuje potraviny a energii, zůstala na 1,7%.

– Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti zaznamenaly minulý týden největší týdenní nárůst od poloviny srpna, kdy se zvýšily na 898 000 z 845 000 před týdnem.

Finanční trh

Investoři jsou nervóznější, ale americké akciové trhy rostou Optimismus posledních týdnů ustoupil novým obavám v posledních několika dnech. Problematická jednání o plánu obnovy ve Spojených státech a nová opatření v oblasti veřejného zdraví uložená v Evropě v boji proti nárůstu případů COVID-19 vyvolávala u investorů po většinu týdne obavy. V pátek však sentiment zaznamenal pozitivní obrat, který byl podpořen překvapivým růstem údajů o maloobchodním prodeji ve Spojených státech. Zisky zaznamenané v pondělí a pátek nakonec pobídly S&P 500 k uzavření týdne téměř o 1,0% výš (CFD -0,34%). NASDAQ, který je mnohem volatilnější, zaznamenal týdenní nárůst o více než 2,0% (CFD +0,61%). Ceny ropy byly v průběhu týdne poměrně volatilní a uzavíraly poklesem o 2,0%.

Na trzích s dluhopisy vedly obavy z ekonomického vývoje k poklesu dlouhodobých výnosů. Za celý týden výnos amerických desetiletých dluhopisů poklesl o 3 bazické body (bps) na 0,74.

Nicméně tyto týdenní odpisy však zcela nevymazaly zisky z minulého týdne. Obnovený zájem na trzích dal americkému dolaru náskok před většinou ostatních měn. Euro, které minulý pátek dosáhlo více než 1,18 USD, kleslo přibližně na 1,17 USD. Libra zaznamenala větší volatilitu v důsledku jednání o Brexitu a spekulací o možnosti, že se Bank of England uchýlí k záporným úrokovým sazbám. Japonský jen si však vedl lépe, protože těžil z obav o vývoj americké ekonomiky. Kanadský dolar v posledních několika dnech oslabil, ale v menší míře než jiné měny, jako je euro.

Další Makroekonomické indikátory

Housing starts (září) – Po rally mezi květnem a červencem data o zahájení bydlení v srpnu klesly o 5,1% a jsou o 12,4% nižší než na úrovni dosažené na začátku roku 2020. Přesto se očekává, že výkazy o zahájení bydlení začnou opět v září stoupat. Sektor bytové výstavby pokračoval ve vytváření pracovních míst i v září, i když mírnějším tempem. V srpnu navíc data o stavebních povoleních demonstrovala značnou převahou bytů. V srpnu navíc prodej nových domů výrazně vzrostl a důvěra stavitelů se nadále zlepšovala. Celkově by zahájení bydlení mělo dosáhnout 1 450 000 jednotek.

Předstihový indikátor (září) – Předstihový indikátor (Leading Indicator) vzrostl v srpnu již čtvrtý měsíc za sebou a za měsíc posílil o 1,2%. Zdá se však, že oživení indexu ztrácí sílu, protože měsíční výsledky začínají pdat z jednoho měsíce na druhý. Září se nebude lišit, protože se očekává, že růst dosáhne 0,5%, přičemž téměř celý tento zisk bude pravděpodobně způsoben poklesem počtu nezaměstnaných.

Prodej stávajících domů (září) – Prodej stávajících domů pokračoval v srpnu v růstu a dosáhl 6 000 000 jednotek ročně, což je nejvyšší úroveň od prosince 2006. Růst 53,5% od dna v květnu, přičemž se očekává, že v září opět vzroste prodej.

Nevyřízené prodeje domů v srpnu vzrostly o 8,8%, což signalizuje, že oživení prodeje ještě není u konce. Kromě toho žádosti o hypotéku týkající se nákupu nadále rostly na extrémně vysokou úroveň. Očekává se, že další prodej překročí maximum 6 300 000 jednotek.

Rizikové faktory

I nadále sledujeme zhoršování agregovaných odhadů. Podle IMF by se propady vyspělých ekonomik mohly v příštích letech poněkud snížit, naproti tomu země EM by si měly, oproti předcházejícím predikcím pohoršit. Důležitým aspektem je protideflační snaha hlavních centrálních bank a úpravy cílení inflace. Dodatečné jednotky stimulační měnové, i fiskální politiky však mohou narážet na neschopnost performance na d náklady těchto stimulů a dodatečný produkt na jednotku kapitálu se může začít prudce snižovat.

Politická rizika, zejména v Euroatlantickém prostoru zůstávají v hledáčku investorů. Americké prezidentské volby, Brexit a v neposlední řadě i blížící se odchod Angely Merkel z postu premiéra.

Vedle trdých ekonomických dat a politického vývoje je nutné do modelu také započítat dynamiku celospolečenských změn, způsobených pandemií COVID-19. Kvantifikace nákladů na transformaci nabídky/poptávky je velmi složitá, ale jako riziko vnímáme rozpad části segmentu trhů a výraznou transformaci poptávky n nové trhy. Stejný motiv se pak objevuje i ve službách, kam započítáváme i vzdělání a pokud nedojde k výrazné orientaci těchto služeb na on line prostor, může gap, pokud potiže v zdravotnictví budou nadále přetrvávat, v kontinuitě vzdělávacích systému přinést v budoucnu výrazný pokles produktu, vlivem snížené kvality poskytovaných služeb.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 84.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 84.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.