Podle očekávání, Trumpova administrativa přitvrdila svůj postoj k nevyřešeným otázkám – jak geopolitickým, tak ekonomickým.
Vzhledem k vývoji v otázce ilegální migrace (z Mexika do USA) a rozdílným názorům obou stran, když Mexiko odmítlo finanční participaci na výstavbě hraniční zdi, kterou D. Trum slíbil svým voličům v prezidentských volbách bylo zřejmé, že nad Mexikem v podobě Damoklova meče visí hrozba tarifů a  bude viset i v příštích letech; což bylo zřejmé z americké zahraniční politiky vůči Mexiku, a není v moci Mexika odpovědět svému velkému sousedovi stejnou měrou.
• Prezident Trump objasnil, že pokud miliony žadatelů o azyl ze Střední Ameriky budou i nadále procházet Mexikem, aniž by byli zadrženi a dosáhnou jižních hranic Spojených států, nejprve uvalí sankce na automotive importovaný do Spojených států z Mexika.
• Naznačil, že Mexiko musí ratifikovat nově dosaženou dohodu, známou pod názvem „S. M. C. A.“,  aby bolo možno politiku tarifů opustit, ať již jako celek, nebo v separátních bodech
• I kdyby se Mexiko rozhodlo přijmout dohodu, hrozba tarify zůstane nadále přítomná, protože prezident Trump  rozhodl o ročním ultimátu, v němž požaduje aby Mexiko snížilo množství léků přicházejících přes Mexiko do Spojených států přes jejich jižní hranici; pokud nedojde k naplnění výzvy, zavedou USA tarify na dovoz automobilů a doplňků z Mexika
• V nejhorším případě by byla hranice uzavřena v případě, že by karavana migrantů dosáhla hranice USA.
Aktuálně prezident dostál svým slovům, a oznámil na Twitteru, „10. června, Spojené státy uloží 5% cla na veškeré zboží přicházející do naší země z Mexika, až do doby, než nelegální migranti přestanou přicházet přes Mexiko do naší země. Tarif se bude postupně zvyšovat, dokud nedojde k nápravě problému s nelegálním přistěhovalectvím … v tomto okamžiku budou tarify odstraněny.“
Averze k riziku je jednoznačným vítězem dne, díky tarifní tenzi, k níž se přidává již obligátní Čína, ale také Japonsko a v neposlední řadě i EU
• Japonský akciový index Nikkei 225 klesl o 2,1 procenta.
• Britská FTSE100 klesl o 1%.•
Německý DAX propadl o 1,6 procenta.
•S & P500 -1%.
• WTI propadla o 1,3 procenta
• Zlato vzrostlo o 0,35 procenta.
• JPY o 0,46 procenta.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.