Výnos 10letého US-T by mohl kvůli posunu postojů FEDu klesnout a mohl by podpořit chuť investorů k rizikovým aktivům, včetně akcií.

Předpokládá se, že výnos desetiletých amerických státních dluhopisů se bude kvůli změně postoje FEDu spíše snížit, než aby rostl, což by mohlo podpořit sklon investorů k rizikovým aktivům, včetně amerických akcií – odliv lze vysledovat na divergenci výnosů US10YT a AVG dividendy DJ30, případně S&P500, kdy bezpečné, resp. Méně rizikové výnosy vládních dluhopisů převyšovaly průměrnou dividendu amerických indexů, které mají výrazně rizikovější profil.

Uvolňování MP FED (odstoupení od zvyšování IR, nebo jejich odložení na pozdější dobu) by v příštím roce znamenalo růst měn s vysokou betou a vysockým potenciálem růstu, resp. volatility, jako jsou INR, IDR, KRW a THB, zvláště pokud USA a Čína budou souhlasit s příměřím v obchodní výměně, jak se očekává, na nadcházejícím summitu G20, kde by se měla uskutečnit schůzka Trump-Xi, která je dohodnuta na 1. prosince.

FED zveřejnil zápis z listopadové schůzky FOMC (7-8 v 2018) na které potvrdil prosincové zvýšení IR. Očekává se také, že se centrální banka bude stále více spoléhat na ekonomická data v budoucích rozhodovacích procesech. FED v 2019 začne pořádat tiskové konferenci po každé MP schůzce, což znamená, že všechny zasedání jsou aktivní, z hlediska možné korekce směru budoucí monetární politiky FED.

Podle zápisu americká centrální banka počítá s tím, že „měnová politika nebyla na předem stanoveném kurzu, jestliže příchozí informace podnítily smysluplné přehodnocení ekonomického výhledu a související rizika, ať už směrem výš, nebo dolů, jejich impakt na politiku FED se změní“.

Guvernér FEDu Jerome Powell ve středu řekl v Ekonomickém klubu v New Yorku, že úrokové sazby jsou „těsně pod“ řadou odhadů, tzv. Neutrální úrovni, což odnímá z investorů obavy z agresivního zvýšení úrokových sazeb.

Oba -FED futures fond a Eurodollar Futures naznačují, že v roce 2019 se očekává menší dynamika růstu úrokových sazeb, než původní tři zvýšení, které byly předpokládány v zářijových prognózách.
Trhy aktuálně očekávají, že setkání D. Trumpa a Xi-Jinpinga budou resultovat pozitivní výsledek pro obě ekonomiky; nicméně nevyzpytatelnost amerického prezidenta, jeho poněkud protichůdná prohlášení před summitem G20 na konto čínské strany umožňují i zcela opačnou interpretaci. Čína v týdnu prohlásila, že nepoužije americké dluhopisy jako zbraň v prosazení svých zájmů, ale tento statement může doznat značných změn, pokud jednání selžou a nepřinesou ani možnost dalšího vyjednávání. Oba aktéři nyní hrají o svoji „vlastní tvář“ na vnitropolitické scéně. Oba mohou výrazně ztratit, pokud výsledek nebude v souladu s tím, co očekávají jejich voliči, resp. Volitelé.
Bez ohledu na výsledek, summit G20 může výrazným způsobem ovlivnit pohyby na finančních trzích a zcela destruovat domácí, jak čínský, tak i americký akciový trh.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.