US makroekonomické ukazatele

Údaje o maloobchodním prodeji v USA za měsíc září budou zveřejněny dnes odpoledne; očekává se, že maloobchodní tržby v září zaznamenaly rozsáhlé zrychlení, a to i při zpomalení růstu zaměstnanosti a ústupu fiskálních stimulů. Očekává se, že maloobchodní tržby vzrostly o 1,5 procenta, a že prodej automobilů již posílil.

Spotřebitelské výdaje a chování samotných spotřebitelů se logicky, díky pandemii COVID-19, mění, a zpráva by měla dále podpořit již tak silné odhady růstu HDP za 3. čtvrtletí. Bez sezónně očištěného maloobchodního prodeje pravděpodobně v září dojde k výraznému poklesu.

Americké dovozní ceny v září vzrostly o 0,3 procenta, přičemž tempo růstu se po čtyřech bezprostředně následujících měsících prudké inflace mírně zmírnilo. Dovozní ceny ropy v září prudce poklesly poté, co celé léto rostly solidním tempem. Mimo energetickou složku byly cenové tlaky silné, dovozní ceny bez ropy postupně rostly o 0,6 procenta v důsledku zdravé inflace v potravinách, neenergetických průmyslových dodávkách a zboží dlouhodobé spotřeby.

Základní importovaná inflace od května pomalu posílila. Na meziroční bázi se dovezená inflace dostala na 1,8 procenta z dubnového minima – 1,1 procenta, což od dna, dosaženoho v pandemii, znamená solidní obrat.

Domníváme se, že zlepšená dynamika importované inflace částečně odráží silný nárůst objemů importu v posledních měsících (vzhledem k širšímu oživení aktivity), jakož i nedávné oslabení dolaru.

S počátečním nárůstem aktivity z důvodu zadržené poptávky se očekává mírné snížení proinflačních tlaků na dovozní ceny. Očekává se, že support slabšího dolaru zůstane příznivý vzhledem k výhledu Fedu na dlouhodobé udržování akomodativní měnové politiky.

Náš model ukazuje, že po počátečním oživení je jeho další pokračování velmi křehké a do značné míry nejisté a globální makroekonomické pozadí pravděpodobně zabrání tomu, aby podkladová importovaná inflace v následujících měsících rostla nedávným silným měsíčním tempe.

Včera zveřejněné prvotní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA neočekávaně vzrostly (data za týden končící 9. říjnem). Nároky vzrostly na 898 tis. Nové nároky v rámci programu PUA však klesly.

V nejnovější zprávě o nezaměstnanosti se plně projevilo riziko, že se trh práce vrátí zpět do hlubšího propadu. Počáteční žádosti v režimu státních programů vzrostly nad očekávání na 898 tis.

Nárůst žádostí přichází navzdory odhadům, že Kalifornie, nejlidnatější stát, se drží na úrovni před tím, než stát v polovině září pozastavil přihlášování.

Pokračující nároky mezitím poklesly o 1,2 milionu (týden končící 3. říjnem), ale pokles pravděpodobně odráží kohortu pracovníků, kteří již vyčerpali podporu. Za předchozí týden vzrostli příjemci programu PEUC, který poskytuje dalších 13 týdnů výhod, o 818 tis.

Počet příjemců dávek ve všech programech v týdnu od 26. září mírně poklesl, ale počet 25,3 milionu  ilustruje velkou míru stresu, která na trhu práce přetrvává.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 84.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 84.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.