Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) premarket price 176,38 -1,85% at 9:24 GMT

Apple Inc. (AAPL) v potížích; impakt US-Sino sporů těžce doléhá na technologický sektor
Apple za necelých 30 dnů ztratil téměř 17,5% hodnoty svých akcií; po potížích z konce roku 2018, kdy byl propad o cca 40% a částečném oživení na akciích AAPL, hnaných ponejvíce detailovými klienty s nízkým volume, se akcie opět propadají a to i přes to, že za Apple loboval zakladatel čínského giganta Huawei, když vyjádřil nesouhlas s odvetou čínské vlády vůči Apple za potíže, které má Huawei v USA.
Apple se, jako většina obchodníků, zaměřil na čínský trh, kde však v poslední době ztrácí podíl a loňský propad o cca 18% prodejů v Číně je následován odhady propadu o dalších 20% v roce letošním. Proti možnostem Apple manipulovat na lokálních trzích cenou jde i vývoj USD/CNY (ať už se jedná o devalvaci, nebo „jen“ depreciaci juanu) a tedy i vyšší cena (ceteris paribus) produktů Apple.
Výrazný podíl prodeje mobilních telefonů na produkci firmy (okolo 65%) a relativně málo diversifikovaný byznys – snaha proniknout v sektoru streamovaných medií a ve finančním sektoru prozatím nepřesvědčila investory – mohou nakonec AAPL podrazit nohy a v souladu s naší analýzou z počátku roku poslat cenu akcií k hranici 100 dolarů.
Apple se aktuálně blíží silnému technickému a psychologickému supportu 170 USD (61,8% fib. Retracement) a jeho decisivní prolomení může s vysokou pravděpodobností resultovat v atak předchozích minim na úrovních okolo 142 dolarů.
K negativnímu náhledu na vývoj akcií se včera přidala i Citi, když snížila cílovou cenu pro akcie AAPL na 205 USD jak je obvyklé u targetinugu cen akcií, nikdo při udělení ratingu, nebo změně očekávání neupřesní framework a konkrétní cenová hladina je tedy de facto neupotřebitelná, ale to, co je důležité je sentiment velkých investičních domů.
Pokud nedojde v brzké době k narovnání vztahů mezi USA a zbytkem světa – připomínáme spor nejen s Čínou, ale i Japonskem, EU, tenze ve vztahu s Íránem, etc. – je dost obtížné si představit změnu trendu, a to nejen pro AAPL, ale i pro cely heavytech NASDAQ 100.
Tak jak jsme uvedli v lednu, Apple stojí před nutností přeskupit svoje portfolio, diversifikovat produkci a především potvrdit roli technologického leadera, protože v posledních letech žije z jakési setrvačnosti a minulých vítězství.
Náš postoj, že akcie AAPL se budou obchodovat v pásmu 100 – 120 USD a budou se těšit oblibě konzervativních investorů, jako stabilní dividendové cenné papíry zůstává nezměněný. Bez výrazné restrukturalizace portfolia nelze uvažovat o dlouhodobém pozitivním vývoji.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.