U.S. Prohlubuje deficit v době konjunktury a zakládá si tak na problémy, pokud přijde recese - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Ministerstvo financí tento týden zveřejnilo nová čísla schodku rozpočtu a bez dvou měsíců, je schodek rozpočtu ve fiskálním roce 2019 jedním z nejvyšších, protože byl od roku 2012 stále anabolizován fiskálními stimuly.
V červenci 2019 činil roční schodek rozpočtu 866 miliard dolarů. Naposledy byl tak vysoký schodek ve fiskálním roce 2012, kdy deficit dosáhl téměř 1,1 bilionu dolarů.
Na vrcholku paniky z recese, v sílném pnutí politiky stimulů dosáhl rozpočet v roce 2009 schodku 1,4 bilionu.
(Schodek 2019 je pouze na měsíční bázi) :,
Chat 1: US Deficit

Co je obzvláště pozoruhodné na současném schodku, je to, že k němu došlo v době ekonomické expanze, kdy by pravděpodobně měly být schodky mnohem menší, v případě, že by v dekádě, která je ve znamení konjunktury měl shcodek vůbec nějaký být.
Například po recesi v letech 1990–1991 se deficity obecně zmenšily, až do jejich opětovného růstu v důsledku Dot-com bubliny. Deficity se poté během krátké expanze od roku 2002 do roku 2007 zmenšily.
Graf 2: Perioda 1989 – 2019

Během první části expanze po Velké recesi se deficity opět snížily. Od konce roku 2015 se však schodky jen zvětšovaly a rychle míří k rekordním hodnotám, které jsme, v období konjunktury, neviděli, a zaznamenali je pouze v časech recese.
Graf 3:12 m avg

Situace je výsledkem jak rostoucích federálních výdajů, tak klesajících daňových příjmů. Od 2. čtvrtletí 2019 byl meziroční růst téměř na devítiletém maximu. Federální výdaje vzrostly během druhého čtvrtletí letošního roku meziročně o 7,5 procenta. Naposledy byla stejná situace v prvním čtvrtletí 2010, kdy výdaje meziročně vzrostly o 13,8 procenta.
Současně federální růst příjmů se snížil, pouze jednoho čtvrtletí, z posledních osmi, vykazuje meziroční růst.
Graf 3: Daňové příjmy vs. federální výdaje (%)

Historicky prohlubující se mezera mezi daňovými příjmy a vládními výdaji ukazuje na recesi nebo období bezprostředně následující po recesi. Tento model jsme viděli během recese 1990-91, recese Dot-com a Velké recese.
Trumpova administrativa se deklarovala opakovaně, že zvýšila příjmy prostřednictvím zvýšení daní (tj. Zvýšení cel), a jak uvádí Bloomberg, „sazby uložené Trumpovou administrativou pomohly v tomto období téměř zdvojnásobit cla na 57 miliard USD“.
Zvyšování cel však také omezuje podnikatelskou činnost a celkovou výrobu, snižuje výdělky a afektuje hospodářský růst. Není překvapivé, že daňové příjmy celkový růst výběrů nezajistily.
Ale ve světě, kde vládní půjčky umožňují nafukování výdajů i v době klesajících příjmů, připravujeme půdu pro budoucí problémy. V budoucnu se přihlásí dluhová služba, která se může stát vážným problémem, pokud se úrokové sazby zvýší, a to i mírně. S ohledem na vyhlídky na vyšší úrokové sazby do budoucna odhaduje Kongresový rozpočtový úřad, že úrokové platby dluhu v budoucnu konstantně porostou.
Graf 4:

Je znepokojivé, že po desetiletí hospodářské expanze americká vláda stále utrácí peníze, jak to dělá během recese a bezprostředně po ní. Pokud jsou tedy deficity tak velké právě teď, když jsou dobré časy, jak velké budou, když USA vstoupí na území deprese?
V roce 2009 recese a její následky (tj. Masivní množství stimulů) řídily deficity za hranici bilionu dolarů čtyři roky v řadě. S celkový deficit 2019 se nyní tlačí k 900 miliardám; můžeme očekávat, že schodky budou dosahovat dvou bilionů, až dojde k další recesi, pravděpodobně na několik let.
Minulá, aktuální i budoucí útrata bude muset být zaplacena, a když se zvýší úrokové sazby, je pravděpodobné že vláída bude muset provést významné škrty v oblasti sociálního zabezpečení, léků a vojenských rozpočtů, aby bylo možné splácet dluh a vyhnout se prodlení.
Tyto úvahy však můžou být odloženy, pokud dolar zůstává světovou rezervní měnou a centrální banka může dluh nadále zpeněžit. Dokud bude dolar měnou poslední instance, transakční měnou, centrální banka dokáže udržet tentostav, aniž by způsobila vysokou úroveň cenové inflace. Pokud se však stane, že na jedné, případně obou dominantách dolar nahradí jiná měna/měny, dolar už nebude moci počítat s tím, že bude na celém světě masivně držen, bude to vypadat výrazně jinak.
Centrální banka již nebude schopna jednoduše koupit dluh, úrokové sazby vzrostou a Kongres bude muset rozhodnout, kolik vládních zařízení bude uzavřeno, nebo redukována jejich činnost, aby bylo možné zaplatit úrokový účet. Regionální vlády budou muset utáhnout opasky, jakmile federální granty vyschnou. USA budou muset omezit svou finančně přetíženou a předimenzovanou zahraniční politiku. To vše samozřejmě není problém. Domácnosti s nižším příjmem a starší lidé tento „kopernikovský obrat“ však pocítí nejvíce. Všechno se aktuálně může zdát v pořádku, ale díky prudkému nárůstu deficitu i v období konjunktury bude obtížné. Ovšem, jedná se o teoretické úvahy v možných dopadech aktuálního vývoje v budoucnu, a jen málo zákonodárců ve Washingtonu se obává o cokoli mimo možnosti nezvolení v příštím volebním cyklu – a to mají pravděpodobně všichni zákonodárci na Světě stejné….

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 85.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.