Růst čínského vývozu v říjnu pravděpodobně dále zpomalil, obchodní bilance se v následujících měsících zhorší
Čínská obchodní bilance bude zveřejněna tento týden ve čtvrtek (8/11/2018 v 3:00 SEČ). V letošním roce je čínská ekonomika v centru pozornosti uprostřed probíhajících obchodních roztržek s USA. Údaje o čínském obchodu byly zvláště zajímavé – americké celní poplatky ve výši 250 miliard USD dopadly na zhruba polovinu všech dovozů z Číny (podle analýzy Wells Fargo).
Je obtížné přesně kvantifikovat dopad těchto tarifů na čínský obchod, ale nedošlo k významným známkám zpomalení celkového růstu čínského vývozu. Vývoz vzrostl v posledním měsíci, což byla pravděpodobně reflexe čínských vývozců, kteří chtějí čelit hrozbě dalších tarifů ze strany USA a také díky podpoře čínské vlády pro exportéry.
Bude důležité sledovat tyto údaje v příštích měsících, aby se prokázal, případně vyvrátil trend posledních měsíců ve zpomalující čínské ekonomice jako celku, anebo dojde k oživení čínské ekonomiky.
Analytici očekávají, že čínský vývoz zpomalí v říjnu na 7,5 procenta z 14,5 procenta v září. Růst dovozu se také pravděpodobně zpomalil z důvodu zpomalení domácí ekonomiky, a to o 13,5 procenta meziročně, a to navzdory znatelnému růstu cen ropy.
Předběžné ukazatele již poukazují na zpomalení sentimentu. PMI nových objednávek v exportu a dovozní PMI jsou v kontrakčním pásmu po dobu 5 a 4 po sobě jdoucích měsíců. Obchodní bilance se v následujících měsících zhorší, což je v souladu s většinovým předpokladem trhu.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.