V pondělí americký prezident Donald Trump oznámil 10procentní tarify na čínském zboží ve výši 200 miliard dolarů, které vstoupí v platnost dne 24.září tohoto roku a budou navýšeny na 25%, pokud nebude vyjednána obchodní dohoda do příštího roku. Prezident Trump také hrozí, že bude pokračovat třetí fázi v „celní válce“, která bude ukládat cla na další čínské zboží ve výši 267 miliard dolarů, pokud se Čína namísto vyjednávání vzpříčí proti rozhodnutí USA.

Navzdory ohrožení, Čínská odveta byla mírná a slíbila, že bude dále reagovat, pokud se situace neuklidní. Čína v úterý oznámila, že uloží cla na další americké zboží ve výši 60 miliard dolarů. Celní komise pro celní sazbu v Číně představila seznamy 3 571 položek amerických výrobků, na které se vztahují dodatečné sazby ve výši 10%, a seznamy dalších 1636 položek, na které se vztahují dodatečné sazby ve výši 5%. Jak Čína, tak i Spojené státy na sebe uvalily vzájemnou 25 procentní sazbu na 50 miliard dolarů.

Ve srovnání s velikostí amerických sazeb zůstává čínská protiakce mírná, což však není překvapivé, neboť v roce 2017 Čína vyvezla do USA zboží za 505,5 miliard dolarů, ve srovnání se 129,9 miliardami amerického exportu do Číny. Základní otázka je – jelikož čínská akce, i přes svoji „mírnost!“, je nicméně odplatou – jestli president Trump zahájí třetí fázi a jak na to Čína zareaguje.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.