S&PX500 zaznamenal v posledních dvou obchodních seancích obrovské oživení o více než 80 bodů. Tento skok byl způsoben hlavně očekáváním a posléze i pozitivním výsledkem jednání mezi USA a Čínou, ke kterému došlo na summitu G20. Index prolomil odpor 2761 (200 dnů MA) a dosáhl až 2813. V současnosti se obchoduje kolem roku 2809.
Rezistence je kolem 2820 a její prolomení potáhne index k 2845/2870 (78,6% fib) / 2900. Index musí překonat 2940 pro další bullish uptrend.
Support je přibližně 2761 (200 dní MA) a případné prolomení pod cíli na 2740/2718 (20denní MA).
LONG na poklesu kolem 2765-70, SL okolo 2740, TP 2845

Graf: SPX500

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.