S&PX500 opět poklesl poté, co se dostal nad 2800. Index vytvořil téměř trojnásobný vrchol (2821, 2818 a 2813) a začal klesat. Americké trhy včera prudce rostly, tj. nepřetržitě druhý den po americko-čínském obchodním příměří. Prezidenti Trump a Xi projevili, na deklaratorní úrovni, ochotu dohodnout se, a rally po prvotním optimismu trvala jen 24 hodin. Index dosáhl low 2767 a v současné době se obchoduje kolem 2782.
Rezistence je kolem 2820 a prolomení nad tuto úroveň potáhne index k 2845/2870 (78,6% fib) / 2900. Index by měl překonat 2940 pro další vzestupný trend.
Na spodní straně je podpora přibližně 2761 (200 denní MA) a případné prolomení pod tuto hladinu potáhne index na 2740/2718 (20denní MA).

Graf: S&PX500

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.