Očekává se, že měnový pár USD / RUB se bude na konci příštího roku obchodovat na úrovni 67.00. Ruská centrální banka v pátek zvýšila sazby o 25 bodů v souladu s očekáváními. Zatímco medián konsensu se nezměnil, trh byl silně rozdělený, aniž by jedna, či druhá strana měla silné přesvědčivé argumenty – konečný výsledek tedy neměl vliv na rubl.
Z nových projekcí a prohlášení bylo mírné překvapivé, že CBR udržuje prognózu inflace na 5,0-5,5% na konci roku 2019 a současně vidí riziko plynoucí z této prognózy. A to i přesto, že cena ropy již není v rostoucím cenovém trendu, jak tomu bylo v minulém kvartále, ale od října značně klesá.
Tržní inflační prognóza na konci roku 2019 je podstatně slabší okolo 2,8 procenta – a z této nižší úrovně lze rozumně vidět riziko v případě, že Spojené státy v příštím roce provedou neočekávaně zpřísnění sankcí.
Přes hawkish rétoriku a statement CBR, že může být třeba zvýšit IR, v závislosti na inflaci v porovnání s prognózou, trh očekává, že žádné další zvyšování sazeb v tomto cyklu nebude zapotřebí. Růst inflace se výrazně sníží v H2 2019. Vzhledem k tomu, že v důsledku toho bude růst reálná úroková sazba, je pravděpodobné, že RUB se bude dobře držet vůči USD a bude zde tendence k jeho posilování.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.