Obchodní podmínky pro profesionálního klienta

Od 1. srpna 2018 vstoupí v platnost změny pravidel oznámené Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro retailové klienty při obchodování CFD, které omezí pákový efekt, který mohou všichni licencovaní makléři nabízet.

Omezení pákového efektu
Profesionální
klienti
Retailový
klienti
Omezení pákového efektu

Od 30. července 2018 bude maximální hodnota pákového efektu pro všechny nově otevřené pozice CFD omezena v závislosti na typu aktiv:

Omezení pákového efektu
Hlavní měnové páry
Profesionální klienti
1:100
Retailový klienti
1:30
Omezení pákového efektu
Vedlejší měnové páry, zlato
Profesionální klienti
1:100
Retailový klienti
1:20
Omezení pákového efektu
Hlavní indexy
Profesionální klienti
1:100
Retailový klienti
1:20
Omezení pákového efektu
Komodity jiné než zlato, vedlejší indexy
Profesionální klienti
1:50
Retailový klienti
1:10
Omezení pákového efektu
CFD na akcie
Profesionální klienti
1:50
Retailový klienti
1:5
Omezení pákového efektu

Stop Out "na Vašem účtu

Tato funkce standardizuje procento marže (na 50% minimální požadované marže), při které je poskytovatel povinen uzavřít jednu nebo více svých otevřených pozic CFD.

Profesionální klienti
Retailový klienti
Omezení pákového efektu

Ochrana záporného salda na Vašem účtu

Všichni obchodníci jsou dlouhodobě garantováni ochranou negativní bilance. Ochrana záporné bilance zajišťuje, že obchodník nemůže ztratit více peněz, než má na svém účtu.

Profesionální klienti
Retailový klienti
Omezení pákového efektu

Bonusové programy

Tradecentrum nabízí svým profesionálním klientům několik propagačních nabídek. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Profesionální klienti
Retailový klienti
Omezení pákového efektu

Člen ICF

Kyperský Kompenzační fond pro investory (ICF) je organizací, která poskytuje pojištěným klientům společností registrovaných v systému CySEC kompenzační platby, pokud tyto společnosti nejsou schopny je uhradit samy.

Profesionální klienti
Retailový klienti

Kdo se může stát profesionálním klientem

Abyste se mohli stát profesionálním klientem, musíte mít odpovídající zkušenosti, znalosti a kompetence potřebné pro nezávislé rozhodování o investicích a pro přesné vyhodnocení rizik, která tato rozhodnutí zahrnují.

1

Absolvujte kvalifikační test

Pokud si přejete být profesionálním klientem, musíte poslat žádost o reklasifikaci a splnit níže uvedená kvalifikační kritéria.

Pro úspěšné absolvování kvalifikačního testu musíte splnit alespoň dvě (2) níže uvedená kritéria:

I. Velikost vašeho portfolia finančních nástrojů, která zahrnuje jak hotovostní vklady, tak finanční nástroje, přesahuje 500 000 EUR. V tomto případě portfolio zahrnuje hotovost a cenné papíry, v bance a u jiných obchodníků s cennými papíry, anebo správců

II. Na relevantním trhu jste provedli významné transakce s průměrnou frekvencí 10 (deset) za čtvrtletí v průběhu předchozích čtyř (4) čtvrtletí.

III. Ve finančním sektoru pracujete, nebo jste pracovali nejméně jeden (1) rok v profesním postavení, které vyžaduje znalosti o předpokládaných transakcích nebo službách.

2

Předejte hodnotící text

Chcete-li se stát profesionálním klientem, musíte poslat žádost o přeřazení do kategorie a projít kvalifikačním testem ve vašem Members Area.

I. Zde stáhněte a vyplňte „Žádost o změnu stavu klienta“ a odešlete ji na adresu support@tradecentrum.com

I. Naši specialisté se na Vás obrátí s žádostí o zaslání potřebné dokumentace, aby vaši žádost zkontrolovali.

II. Krátce poté, co jste předložili všechny potřebné dokumenty, budete informováni o tom, zda byla žádost o zařazení mezi profesionální klienty schválena nebo zamítnuta.

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.