Relativní uvolnění mezinárodního napětí v „Zálivu“ a snížení rizika eskalace obchodní války mezi USA a Čínou představuje podporu pro exportní asijské měny, jakými jsou jihokorejský won (KRW) nebo tchajwanský dolar (TWD).

 

Uvolnění napětí mezi USA a Íránem nejen podle analytiků z Reuters poll, Bloomberg či Tradecentrum povede v nejbližších týdnech ke zvýšenému zájmu investorů o riziková aktiva. Tento vývoj bude positivně resultovat v zájem o asijské měny rozvíjejících se ekonomik, zejména o indickou rupii (INR) a jihokorejský won (KRW).

Vývoz polovodičů v Jižní Koreji v prosinci zpomalil, nicméně nižším tempem, než se čekalo, zatímco dovoz polovodičů na Tchaj-wan vzrostl již druhý měsíc. Začátkem listopadu 2019 generální ředitel společnosti ASML Peter Wennink na konferenci v Barceloně řekl, že v roce 2020 vidí silnou poptávku ze strany výrobců logických čipů.

ASML Holding NV je předním výrobcem polovodičových čipových zařízení. Vývoz polovodičů v Jižní Koreji v prosinci klesl meziročně o 17,7 % poté, co v předchozím měsíci snížení dosáhlo -30,8 %. Z hlediska objemu ovšem vzrostly v prosinci zámořské dodávky polovodičů vůči stejnému období loňského roku o 7,9 %.

Tchaj-wanský dovoz polovodičových zařízení vzrostl v listopadu a prosinci podle oficiálních údajů o 156,4 %, respektive 158,6 %. Kromě toho se v posledních měsících stabilizuje a zlepšuje vývoz Jižní Koreje a Tchaj-wanu do pevninské Číny spolu s rostoucí průmyslovou výrobou.

Z hlediska postoje hlavních centrálních bank (FED, ECB) a jejich spíše holubičí rétoriky z poslední doby jsou první známky oživení globálního obchodu dobrou zprávou podporující měny založené na exportu, jako jsou právě KRW a TWD. Tomu nahrává i zmírnění obchodního napětí mezi USA a Čínou.

Americký prezident Donald Trump stejně jako představitelné Íránu dávají mezi řádky signál, že nechtějí vojensky dále situaci eskalovat. Uvolnění napětí na Středním Východě a částečné řešení americko-čínského obchodního sporu by tak mohlo kromě zmíněných asijských měn výrazně podpořit akciové trhy pro letošní první pololetí. Výhled na druhou polovinu roku do jisté míry závisí na vývoji amerických prezidentských voleb, stylu kampaně a pravděpodobnosti, že D. Trump obhájí svůj mandát. Vedle toho stále zůstává možnost neúspěchu Brexit a cla mezi EZ a USA, stejně jako finalizování US-Sino dohody, resp. její druhé fáze.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.