Výnosy amerických státních dluhopisů klesly během pozdního evropského obchodování poté, co se investoři vrátili z dlouhého víkendu, na základě obav z globálního hospodářského růstu, resp. Jeho zpomalení poté, co Mezinárodní měnový fond (MMF) snížil odhady globálního růstu a v letošním roce předpokládal tempo růstu 3,5% na celém světě. 3,6 procenta v roce 2020.
Výnos benchmarku 10-letého dluhopisu klesl téměř o 3 bazické body na 2,75 procenta, nadprůměrné výnosy 30-letých dluhopisů klesly o 2-1 / 2 bazické body na 3,070 procenta a výnosy z krátkodobých dvouletých bondů poklesly téměř o 2 bazické body na 2,595 procent.
Tržní sentiment vůči rizikovým aktivům se zhoršil s rostoucími obavami z oslabující globální expanze. Po zveřejnění údajů z Číny počátkem tohoto týdne, které ukazují roční růst HDP o 6,6 procenta v roce 2018, což je nejpomalejší tempo za téměř 30 let, snížil MMF prognózu globálního růstu HDP jak pro rok 2019, tak pro rok 2020 na 3,5 procenta, resp. 3,6 procenta , ve svém aktualizovaném Světovém ekonomickém výhledu. Pokračující obchodní napětí mezi USA a Čínou a nejistota ohledně Brexit oslabují chuť investorů na vstup do rizikových aktiv a posilují negativní sentiment.
V USA přinese dnešek jen data o prodeji domů za prosinec, což po zlepšení vykázaném předchozím měsíci resultuje v predikci opětovného poklesu zpátky blíže ke spodnímu rozmezí posledních tří let.
S & P 500 Futures klesl 0,30 procenta na 2656.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.