Oznámení Goldenburg Group v odezvě na mediální ataky PKFČR

Brokerská společnost Goldenburg Group Ltd. činí právní kroky na obranu proti predátorským praktikám organizace “Profesní komora finančníků ČR z.s.” (PKFČR) a osoby v ní aktivní. V této souvislosti podala Goldenburg Group na příslušné osoby trestní oznámení, a to ve věci podezření z vydírání.

Dále podala společnost k Městskému soudu v Praze návrh na nařízení předběžného opatření ke stažení lživých, hanobících a vulgárních textů, které PKFČR publikuje o společnosti a jejích zaměstnancích. Současně podala Goldenburg Group podnět Úřadu na ochranu osobních údajů kvůli podezření na porušení Zákona o zpracování osobních údajů ze strany PKFČR.

PKFČR již dříve společnost Goldenburg Group Ltd. kontaktovala a vyvíjela nátlak, včetně výhružek mediálními ataky, včetně placené kampaně na Facebooku, za účelem získání finančních prostředků jak od Goldenburg Group, tak od jejích klientů jako údajné kompenzace za nepodařené obchody těchto klientů.

V této souvislosti upozorňujeme, že PKFČR, z.s., která je jako zapsaný spolek dle platné legislativy určena k uplatňování společných zájmů skupiny osob, sice může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být její hlavní činností. Přitom hlavní činností PKFČR je evidentně podnikatelská činnost. Ta je uskutečňována prostřednictvím společnosti Ochrana investic s.r.o., jejímž statutárním orgánem je jeden z viceprezidentů PKFČR. Se společností Ochrana investic s.r.o. spotřebitelé uzavírají příkazní smlouvy, jejichž obsahem je vymožení nároku ze zrušené smlouvy mezi spotřebitelem a subjektem kapitálového trhu v rámci poskytování investičních služeb. Společnost Ochrana investic s.r.o. tedy spotřebiteli přislíbí zrušení jeho uzavřené smlouvy a získání finančního prospěchu, přičemž nemá povědomost o detailech smluv a průběhu smluvních vztahů spotřebitelů. To vše za úplatu dle různých druhů Ceníků služeb. Dále společnost Ochrana investic s.r.o. spolupracuje se společností Shmilo investing a.s.,jejímž statutárním orgánem je další z osob figurující jako viceprezident PKFČR.

Spotřebitel by měl ve vlastním zájmu zvážit spolupráci se společností Ochrana investic s.r.o., resp. PKFČR, resp. Shmilo Investing a.s. jelikož se jedná o promyšlenou strategii, jak získat od spotřebitelů nekalými prostředky finanční prospěch.

Goldenburg Group je povinna chránit své zájmy i zájmy svých klientů, a je tak nucena bránit se právní cestou lživým informacím, které PKFCR aktivně publikuje a komerčně promuje v médiích.

Goldenburg Group Limited je kyperská investiční firma (CIF) dohlížená a regulovaná Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licenci číslo 242/14.  Společnost se zavázala dodržovat nejvyšší standardy bezpečnosti klientských fondů podle nařízení MiFID II a nejpřísnější pravidla vydaná CySEC. Licence je platná pro země EU a v ČR podléhá notifikaci ČNB.

Brokeři poskytující rizikové produkty CFD (tzv. rozdílové smlouvy) jsou povinni na základě regulace EU zveřejňovat a pravidelně aktualizovat podíl ztrátových obchodů u svých klientů. Srovnání z veřejně dostupných dat největších hráčů na evropském trhu dokládá, že klienti Goldenburg Group mají ziskovost, resp. ztrátovost obdobnou ostatním brokerům, tudíž jakékoli pomlouvačné tvrzení PKFCR o údajných praktikách společnosti by se muselo vztahovat na trh jako celek, a nikoli na jednu ze společností.

Goldenburg Group přitom aktivně a daleko nad rámec regulatorní povinnosti upozorňuje klienty i širokou veřejnost na rizika obchodování s CFD. Poskytuje k tomu vzdělávací programy i mediální osvětu.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 84.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 84.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.