Osobní příjem v USA se v září zvýšil pod očekávání trhu. Na sekvenční bázi se osobní příjmy zvýšily o 0,2 procenta oproti konsensuální předpovědi zvýšení o 0,4 procenta. Osobní výdaje vzrostly o 0,4 procenta v souladu s očekáváním trhu.
Ceny rostly graduálně o 0,1 procenta a meziročně se zvýšily o 2 procenta. Základní ceny (Core Prices), kromě potravin a energií, vzrostly o 0,2 procenta a meziročně vzrostly o 2 procenta.
Odstraněním růstu cen se reálné výdaje v září zvýšily o 0,3 procenta a pro srpen byly revidovány na +0,4 procenta. Reálná spotřeba byla tlačena zbožím dlouhodobé spotřeby, zatímco výdaje na zboží krátkodobé spotřeby a služby vzrostly o 0,2 procent. Míra osobních úspor klesla z 6,4 procenta na 6,2 procenta, což je pokles z nedávného maxima o 7,4 procenta v únoru.
Útrata, resp. neodložená spotřeba byla v třetím čtvrtletí solidní a lze očekávat její částečné odložení do čtvrtého čtvrtletí, které bývá zpravidla nejsilnější díky svátkům. Snížení daní na počátku roku přispívá k růstu disponibilního důchodu o půl procentního bodu, což je zřejmé u výdajů.
V případě, že nedojde k dalšímu snížení daní, tento tlak se v roce 2019 zmenší, čímž se pro příští rok vytvoří stropová úroveň a vliv této bariéry bude znatelný zejména při rozhodování FED o dalším utahování ekonomiky..

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.