OPEC opět zvyšuje svou předpověď ohledně produkce svých rivalů. Je všeobecně známo, že kartel OPEC už druhým rokem snižuje produkci, aby tak odstranil nadměrné zásoby ropy a zvýšil ceny této suroviny. Cena ropy se v současnosti pohybují na tříletých maximech. Tato rally však povzbudila amerických producentů břidlicové ropy ke zvýšení produkce, informuje agentura Bloomberg.

Cena Brentu se zatím zvýšila na 70 amerických dolarů za barel. Vyšší ceny ropy tedy přinášejí více dodávek suroviny na trh, to se týká zejména Severní Ameriky, předpovídá OPEC ve své zprávě. Produkce v roce 2018 by měla tedy vzrůst o 160 tisíc barelů denně. To činí nárůst o 16%, což v překladu znamená 1,15 milionu barelů denně. Tradiční těžbou by měli Američané podle prognózy přispět denně 820 tisíc barely ropy.

Země sdružení OPEC se spolu s Ruskem utkají o víkendu v Ománu. Budou přehodnocovat svou strategii ohledně globálních zásob černého zlata. Zvyšující se ceny ropy již vyvolaly pozornost íránského ministra pro těžbu ropy a také společnosti Goldman Sachs. Ministři ze Spojených arabských emirátů, Iráku a Kuvajtu trvají na tom, že není třeba měnit strategii utlumování produkce. Prodloužením škrtů v produkci ropy ze strany kartelu chtějí dosáhnout pokles globálních zásob ropy OPEC-u na pětiletý průměr. Ten se pohyboval na úrovni 133 milionů barelů nad průměrem v listopadu 2017. Měsíc předtím se zásoby OPEC-u pohybovaly na úrovni 137 milionů barelů.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.