Podmínky obchodování - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Typy pokynů

TradeCentrum poskytuje klientům tyto typy pokynů: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Demo účet

Demo účet je omezen na 30 dní, poté máte možnost přepnout na účet LIVE.

Typy účtů

TradeCentrum poskytuje svým klientům následující:

 • Plovoucí (typické) spready; na trhu se vyskytující podmínky mohou způsobit rozšíření nebo zúžení spreadů mimo hranice typických spreadů
 • Široká nabídka instrumentů (Forex, drahé kovy a CFD)
 • Obchodování se standardními loty
 • Spready již od 3 pipů pro EUR / USD
 • Páka 1: 100 pro profesionální klienty

Poznámka:

Upozorňujeme, že výchozí pákový efekt nabízen během procesu otevření účtu je nastaven na max. 1:30. Klient může požádat o obchodování s vyšším pákovým efektem a na základě jeho znalostí a zkušeností tuto žádost posoudíme.

Swapy

Swapy budou účtovat na konci každého obchodního dne. Ve středu budou trojnásobné.

Správa portfolia

Poplatek za Správu portfolia za držení fyzických akcií bude účtován ve formě swapu na konci každého obchodního dne. Ve středu bude trojnásobný.

Zúčtování dividend

Akce a Cash Indexy (CFD) reflektují korporátní události, takže budete mít nárok na výplatu dividendy, pokud budete mít otevřenou dlouhou pozici na příslušné akce a v případě otevření krátké pozice Vám bude odepsána hodnota rovnající se dividendě. Pokud se zúčtování dividend týká akcií a Cash indexů, které obchodujete a které byly otevřeny nejpozději na konci dne předcházejícího prvnímu dni bez nároku na dividendu (tzv. Ex-dividend day), společnost bude aplikovat zúčtování dividend. V případě CFD obchodů týkajících se jednotlivých akcí, bude zúčtování dividend použito následujícím způsobem:

 • Klientům, kteří drží dlouhé pozice jednotlivých akcií (CFD) a Cash indexů budou připsány dividendy na základě ex-dividend zúčtování.
 • Klientům, kteří drží krátké pozice jednotlivých akcií (CFD) a Cash indexů budou odečteny dividendy na základě ex-dividend zúčtování.

Prosím, berte na vědomí, že dividendy mohou být předmětem daně. Společnost může ukončit nebo měnit zúčtování dividend zejména na základě změn v zákoně, změny regulačního systému, sazby daně nebo požadavky srážkové daně příslušnému správci daně.

Udržovací poplatek

Jedná se o poplatek do výše 100 EUR, který se bude účtovat v případě, že je Obchodní účet neaktivní nebo spící po dobu 1 měsíce tak, jak je uvedeno v Obchodních podmínkách. Udržovací poplatek bude účtován na měsíční bázi na úrovni menšího oproti zůstatku na účtu a 100 EUR (nebo ekvivalent v zvolené měně).

FTT

Všechny transakce na italských CFD a ITA40 podléhají dani z finančních transakcí (FTT). Daň se účtuje jako fixní poplatek související s nominální hodnotou transakce, jak je uvedeno níže:

 • Do výše EUR 2 500: EUR 0.25
 • EUR 2 500 – 5 000: EUR 0.5
 • EUR 5 000 – 10 000: EUR 1
 • EUR 10 000 – 50 000: EUR 5
 • EUR 50 000 – 100 000: EUR 10
 • EUR 100 000 – 500 000: EUR 50
 • 500 000 – 1 000 000: EUR 100
 • Více než EUR 1 000 000: EUR 200

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 81.72% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 81.72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.