Dokumenty - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Osobní účet

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI KLIENTA

Před aktivací klientského účtu je třeba, aby nám klient doručil doklady pro ověření jeho identity a bydliště.

 

OVĚŘENÍ IDENTITY KLIENTA

Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů:

 • Cestovní pas – dvoustrana s fotkou (MRZ řádky dobře viditelné)
 • Občanský průkaz – oboustranně (MRZ řádky dobře viditelné)
 • Řidičský průkaz – oboustranně.

Kopie musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Datum expirace, musí být platný
 • Adresa na OP nemusí být shodná s adresou udanou při registraci

 

OVĚŘENÍ BYDLIŠTĚ KLIENTA

Účelem ověření bydliště je získat adresu, kde se klient obvykle zdržuje. Nemusí se shodovat s adresou trvalého bydliště. Proto je nutná například faktura za elektriku, protože předpokladem je, že tam, kde platí klient elektriku se i opravdu zdržuje.

Požadujeme kopii jednoho z následujících dokladů:

 • Účet nebo faktura za veřejné služby: elektrika, plyn, voda, smetí
 • Faktura za internet
 • Faktura za pevnou linku
 • Výpis (bankovní nebo kreditní karty)
 • Smlouva o pronájmu nebo účet za pronájem
 • Státní potvrzení bydliště
 • Hypoteční úvěr
 • Oficiální dokument (policie, velvyslanectví, městský úřad, daňový doklad, volební list, doklad ze státní sociální pojišťovny)

Kopie musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Datum (dokument nesmí být starší než 6 měsíců)

 

NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY NEBUDOU UZNÁVANÉ:

 • Pojištění (Aegon, Dôvera, pojištění vozidla, atd.)
 • Faktura za mobilní služby
 • Ručně psané dokumenty

Firemní účet

V případě, že má klient zájem založit si účet na svou živnost, firmu nebo jiný typ podnikatelského subjektu, je třeba doložit dokumenty, které prokazují následující skutečnosti (jeden dokument může prokazovat více skutečností najednou):

 • Číslo společnosti v rejstříku
 • Registrované jméno společnosti a obchodní jméno (pokud je jiné než registrované jméno)
 • Adresa společnosti a místa výkonu činnosti, pokud jsou jiné od sídla společnosti
 • Členy představenstva, jednatelů nebo jiných jednotlivců, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti
 • Rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu
 • Rozhodnutí společnosti o otevření účtu
 • Seznam konečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na evropském regulovaném trhu nebo třetím trhu s ekvivalentními nároky na zveřejňování a transparentnost
 • Seznam registrovaných vlastníků, kteří vystupují jako zástupci vlastníků společnosti

Je třeba doručit originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které prokazují požadované skutečnosti.

 

DOKUMENTY NA PROKÁZÁNÍ

 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Zakladatelská smlouva
 • Stanovy
 • Společenská smlouva
 • Formulář rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu (příloha č.1)
 • Formulář rozhodnutí společnosti o otevření účtu (příloha č. 2)

V případě, že registrovaný vlastník jedná jako zástupce konečných vlastníků, je zapotřebí:

 • Kopie smlouvy a zastupování
 • POI a POR následujících osob:
  • Zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu
  • Koneční vlastníci
  • Zástupce vlastníků
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.02% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.