Osobní účet

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI KLIENTA

Před aktivací klientského účtu je třeba, aby nám klient doručil doklady pro ověření jeho identity a bydliště.

 

OVĚŘENÍ IDENTITY KLIENTA

Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů:

 • Cestovní pas – dvoustrana s fotkou (MRZ řádky dobře viditelné)
 • Občanský průkaz – oboustranně (MRZ řádky dobře viditelné)
 • Řidičský průkaz – oboustranně.

Kopie musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Datum expirace, musí být platný
 • Adresa na OP nemusí být shodná s adresou udanou při registraci

 

OVĚŘENÍ BYDLIŠTĚ KLIENTA

Účelem ověření bydliště je získat adresu, kde se klient obvykle zdržuje. Nemusí se shodovat s adresou trvalého bydliště. Proto je nutná například faktura za elektriku, protože předpokladem je, že tam, kde platí klient elektriku se i opravdu zdržuje.

Požadujeme kopii jednoho z následujících dokladů:

 • Účet nebo faktura za veřejné služby: elektrika, plyn, voda, smetí
 • Faktura za internet
 • Faktura za pevnou linku
 • Výpis (bankovní nebo kreditní karty)
 • Smlouva o pronájmu nebo účet za pronájem
 • Státní potvrzení bydliště
 • Hypoteční úvěr
 • Oficiální dokument (policie, velvyslanectví, městský úřad, daňový doklad, volební list, doklad ze státní sociální pojišťovny)

Kopie musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Datum (dokument nesmí být starší než 6 měsíců)

 

NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY NEBUDOU UZNÁVANÉ:

 • Pojištění (Aegon, Dôvera, pojištění vozidla, atd.)
 • Faktura za mobilní služby
 • Ručně psané dokumenty

Firemní účet

V případě, že má klient zájem založit si účet na svou živnost, firmu nebo jiný typ podnikatelského subjektu, je třeba doložit dokumenty, které prokazují následující skutečnosti (jeden dokument může prokazovat více skutečností najednou):

 • Číslo společnosti v rejstříku
 • Registrované jméno společnosti a obchodní jméno (pokud je jiné než registrované jméno)
 • Adresa společnosti a místa výkonu činnosti, pokud jsou jiné od sídla společnosti
 • Členy představenstva, jednatelů nebo jiných jednotlivců, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti
 • Rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu
 • Rozhodnutí společnosti o otevření účtu
 • Seznam konečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na evropském regulovaném trhu nebo třetím trhu s ekvivalentními nároky na zveřejňování a transparentnost
 • Seznam registrovaných vlastníků, kteří vystupují jako zástupci vlastníků společnosti

Je třeba doručit originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které prokazují požadované skutečnosti.

 

DOKUMENTY NA PROKÁZÁNÍ

 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Zakladatelská smlouva
 • Stanovy
 • Společenská smlouva
 • Formulář rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu (příloha č.1)
 • Formulář rozhodnutí společnosti o otevření účtu (příloha č. 2)

V případě, že registrovaný vlastník jedná jako zástupce konečných vlastníků, je zapotřebí:

 • Kopie smlouvy a zastupování
 • POI a POR následujících osob:
  • Zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu
  • Koneční vlastníci
  • Zástupce vlastníků