NZD/CHF se potýká s hranicí 0,670 a break out může resultovat v další zisk.
Momentové studie jsou vzestupné. Stochs a RSI naznačují další posílení.
MACD stoupá a naznačuje další růst. + nadvládu DMI a růst ADX vzhůru.
Prolomení nad úroveň 0.670 povede k další silné rezistenci na 200-DMA okolo 0.6745. Zlomení 200-DMA by mohlo pohánět pár k vyšším úrovním.
Cena je nad hlavními EMA a volatilita roste. Postoupení nad 200-DMA povede k dalšímu odporu na 61,8% Fib na 0,6812.
Na spodní straně je 5-DMA okolo 0.6657 aktuální podpora. Návrat zpět pod cloud znehodnotí vzestupný trend.
Supporty – 0,6657 (5-DMA), 0,6622 (23,6% Fib), 0,6551 (cloud)
Rezistence – 0,6745 (200-DMA), 0,6812 (61,8% Fib)
Preferujeme dlouhou pozici (LONG) se vstupem na příznivější ceně, ochranou proti ztrátám (SL) okolo 0.6655 a realizací zisku (TP) okolo 0.6745 / 0.68 / 0.6815

Graf: NZD/CHF

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.