Norges Bank zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 0,75 procenta, jak bylo všeobecně očekáváno. Centrální banka však překvapivě snížila výhled budoucího zvyšování o 5 až 9 bazických bodů. Důvodem bylo zejména nižší očekávaní cen a mezd a domácí poptávky. To však podporuje názor, že norská centrální banka zvýší sazby poměrem a že příští zvýšení úrokových sazeb přijde v březnu 2019.

Dnešní rozhodnutí zvýšit úrokovou sazbu bylo jednomyslné. Úroková sazba byla naposledy změněna 16. března 2016, poté se snížila z 0,75 procenta. Norská centrální banka doporučila ministerstvu financí, aby nezměnila proticyklickou kapitálovou rezervu ve výši 2%. Ministerstvo financí se rozhodlo následovat toto doporučení.

Současný výhled výkonné rady a rovnováha rizik naznačují, že úroková sazba by mohla být zvýšena v prvním čtvrtletí roku 2019.

Výhled IR pro čtvrtý kvartál 2018 zůstal stejný s průměrnou sazbou na úrovni 0,76 procenta. Výhled pro první čtvrtletí roku 2019 byla snížen o 7 bazických bodů. Lze očekávat, že v březnu 2019 dojde k plnému navýšení sazby na 1 procento a dalšímu nárůstu do konce roku 2019. Předpokládá se, že v roce 2020 bude IR zvýšena dvakrát.

Úrokový účet naznačuje, že cena ropy a směnný kurz zvýšily rychlost změn IR. Ceny a mzdy v krátkodobém horizontu zvýšily IR, ale ztratily hybnost pro třetí čtvrtletí 2019. Navíc domácí poptávka a zahraniční faktory přispěly k zpomalení dalšího růstu IR v delším horizontu.

Norges Bank revidovala prognózu růstu HDP na letošní rok mírně dolů na 2,5 procenta a na příští rok byla přepracována mírně výš na 2,5 procenta. Centrální banka očekává růst ekonomiky o 1,8 procenta a 1,2 procenta v roce 2020, resp. v roce 2021.

Prognózy jádrové inflace byly revidovány směrem nahoru na 1,7 procenta, v roce 2020 se odhad nezměnil a zůstává na 1,6 procenta a snížil se na 1,7 procenta v roce 2021. Vývoj ročního růstu mezd byl v letošním roce revidován mírně dolů o 0,1 procentního bodu na 2,8 procenta, 3,2 procenta pro příští rok. Prognóza se však nezměnila pro rok 2020 a 2021 byl ponechána na 3,8 procenta a 3,9 procenta.
Reakce norské koruny (NOK) byla bezprostředně po zvýšení sazby (IR) pozitivní, ale jak přicházely komentáře a výhledy na příští období, NOK část svých zisků, které realizovala v posledních dvou týdnech vrátila.

 

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.