Norges Bank zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 0,75 procenta, jak bylo všeobecně očekáváno. Centrální banka však překvapivě snížila výhled budoucího zvyšování o 5 až 9 bazických bodů. Důvodem bylo zejména nižší očekávaní cen a mezd a domácí poptávky. To však podporuje názor, že norská centrální banka zvýší sazby poměrem a že příští zvýšení úrokových sazeb přijde v březnu 2019.

Dnešní rozhodnutí zvýšit úrokovou sazbu bylo jednomyslné. Úroková sazba byla naposledy změněna 16. března 2016, poté se snížila z 0,75 procenta. Norská centrální banka doporučila ministerstvu financí, aby nezměnila proticyklickou kapitálovou rezervu ve výši 2%. Ministerstvo financí se rozhodlo následovat toto doporučení.

Současný výhled výkonné rady a rovnováha rizik naznačují, že úroková sazba by mohla být zvýšena v prvním čtvrtletí roku 2019.

Výhled IR pro čtvrtý kvartál 2018 zůstal stejný s průměrnou sazbou na úrovni 0,76 procenta. Výhled pro první čtvrtletí roku 2019 byla snížen o 7 bazických bodů. Lze očekávat, že v březnu 2019 dojde k plnému navýšení sazby na 1 procento a dalšímu nárůstu do konce roku 2019. Předpokládá se, že v roce 2020 bude IR zvýšena dvakrát.

Úrokový účet naznačuje, že cena ropy a směnný kurz zvýšily rychlost změn IR. Ceny a mzdy v krátkodobém horizontu zvýšily IR, ale ztratily hybnost pro třetí čtvrtletí 2019. Navíc domácí poptávka a zahraniční faktory přispěly k zpomalení dalšího růstu IR v delším horizontu.

Norges Bank revidovala prognózu růstu HDP na letošní rok mírně dolů na 2,5 procenta a na příští rok byla přepracována mírně výš na 2,5 procenta. Centrální banka očekává růst ekonomiky o 1,8 procenta a 1,2 procenta v roce 2020, resp. v roce 2021.

Prognózy jádrové inflace byly revidovány směrem nahoru na 1,7 procenta, v roce 2020 se odhad nezměnil a zůstává na 1,6 procenta a snížil se na 1,7 procenta v roce 2021. Vývoj ročního růstu mezd byl v letošním roce revidován mírně dolů o 0,1 procentního bodu na 2,8 procenta, 3,2 procenta pro příští rok. Prognóza se však nezměnila pro rok 2020 a 2021 byl ponechána na 3,8 procenta a 3,9 procenta.
Reakce norské koruny (NOK) byla bezprostředně po zvýšení sazby (IR) pozitivní, ale jak přicházely komentáře a výhledy na příští období, NOK část svých zisků, které realizovala v posledních dvou týdnech vrátila.

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.