Co motivovalo zázračném odvrácení trhu od nejhoršího prosince od velké hospodářské krize až po nejlepší lednové performance od roku 1987 (jen několik měsíců před černým pondělím)?; je nutné zdůraznit, že „se stalo něco zvláštního“: v době, kdy došlo k růstu 6 po sobě jdoucích týdnů, investoři nekupovali „zázračné“ zotavení trhu, jak je patrné z EPFR dat, která za první únorový týden vykázala široký „risk-off flows“ s 9,4 miliardami dolarů investovanými do dluhopisů, zatímco 15,0 miliard dolarů bylo vyvedeno z akcií.

Dále, jak poukázal Michael Hartnett z Bank of America v jeho poslední Flow Show, nebyly to jen miliardy vytaženy z amerických akciových fondů, co zaznamenaly odliv za deset z posledních 11 týdnů, kulminující odlivem z ETF ve výši 12,11 USD a ve vzájemných fondech ve výši 2,9 USD( v týdnu28/1-2/2), ale americké akcie zaznamenaly v uplynulých 3 měsících rekordní odliv kapitálu ve výši 82,0 miliardy dolarů, což odpovídá 2% všech AUM. Data by se dala korelovat se sliným medvědím tlakem na amerických trzích a „big lows“ minulých desetiletí.

Zde se nabízí otázka: byla nedávná rally jen jeden obrovský krátký squeeze?
Jeden pohled na nedávný dramatický nárůst akcií, které byly pod největším výprodejním tlakem, od minima z 24. prosince by mohl naznačit, že pohyb akcií nahorů byl, pokud ne velmi úzce, tak relativně četně spojen s faktem, že investoři, kteří vytáhli peníze z akcií, v panice ukončovali své short pozice, , kvůli Mnuchinově prohlášení z 23. Prosince, když volal po ochraně proti dalším výprodejům trhů, které jistě pomohlo, spolu s dramatickým obratem v outlooku Fedu.

Zatímco neznáme odpověď – zatím – víme, že tato otázka, kdo právě koupil akcie, nezajímá jenom nás. Jak píše Parag Thatte z Deutsche Bank ve své poslední zprávě o týdenních tocích, která zopakovala kardinální otázku, když S & P 500 vzrostl od konce prosince o 15%, přesto že kapitálové fondy i nadále zaznamenávaly velké odlivy. V souladu s Thatteovou zprávou
Je fakt, (ve zprávě je explicitně uvedena totožná informace), že zejména americké akciové fondy pokračovaly ve velkém odlivu (- 40 miliard dolarů) od doby po masivním odlivu (- 77 miliard dolarů) od října do prosince.

Tento fakt je poněkud bizarní, protože, jak by se dalo očekávat, „silné rally nakonec vyvolá příliv“, jak ve zprávě píše Thatte. To je sotva šok: historicky existuje silná korelace mezi výnosy akciového trhu a toky fondů. Jinými slovy, vše ostatní koreluje, tato rally však nemá smysl.
Jak poukazuje Deutsche Bank, je velmi málo historických period ve vývoji trhů, kdy trh rostl o více než 5% doprovázený odlivem kapitálu. Ve dvou z těchto období, po počátku roku 2016 rostoucí panika a evropská finanční krize, se příliv nakonec vrátil s několika týdenním zpoždění. Výjimkou byl počátek roku 2015, kdy odtoky přetrvávaly, jelikož údaje z USA nadále výrazně oslabovaly.

To znamená, že odtoky (out-flow) musí (nebo by se měly) brzy vrátit ze dvou důvodů podle DB:
– Zaprvé, data se překlopila od negativních do neutrálních a toky se jimi obvykle řídí. Odliv v posledních týdnech byl v souladu s americkými daty. Data z minulého týdne však vzrostly, zejména z trhu práce a ISM překvapivě vzorstly a index amerických dat, MAPI, se opět vrátil zpět do neutrální pozice.

– Za druhé, úrokové sazby již nekonkurují (díky názoru trhu o zastavení utahování měnové politiky Fedu) akciím a nepreferují dluhopisy v mixu by měly podíl dluhových papírů snížit. Klesající sazby a tudíž rally s pevnými příjmy mají tendenci čerpat příliv kapitálu. Sazby od listopadu rychle klesaly s očekáváním trhu, že Fedu přehodnotí politiku a tento názor potvrdil Fed na posledním meetingu.

Je samozřejmě možné, že odtoky přetrvají, a v takovém případě je jen otázkou času, než se squeeze efekt vytratí a čisté prodeje se vrátí, čímž se akcie opět propadnou. Do té doby se však alespoň hedžové fondy těší (krátkému) okamžiku na slunci, přičemž dlouhodobé / krátké hedgeové Equity fondy mají nejsilnější měsíc (leden) od prosince 2010.
Jak poznamenává Deutsche Bank, po náročném roce 2018 – nejhorší rok od finanční krize – akciový L/S v roce 2019 s výrazným začátkem, když výnosy + 3,7% byly nejsilnějším měsícem od prosince 2010.

To znamená, že špička výkonnosti HF nebyla díky alfa, tj. Přidané hodnotě, ale PMs investované do amerických akcií pravděpodobně pomohly beta rally, long-short faktor rally a hrubým rizikem. Jinými slovy, nárůst trhu spolu s krátkým squeeze pomohli čistým dlouhým finančním prostředkům.
Kam jsme se dostali?
Poněkud ironicky, přestože Donald Trump 25. Prosince vyzval Američany, aby koupili akcie a tvrdil, že je to „obrovská příležitost k nákupu -opravdu skvělá příležitost koupit“ – a při zpětném pohledu měl pravdu – výprodej akceleroval a trhy vstoupily do nového roku velmi pozitívně … akcie vzrostly, jelikož short pozicebyly ukončovány a hedžové fondy měly svůj nejlepší měsíc za téměř deset let.
Jak dlouho bude pokračovat Trumpova rally? Možná, že aktuální flow-drive se obratí a investoři začnou rozdělovat kapitál do akcií – jak by se dalo očekávat na jakémkoli běžném trhu – je jisté, že se předpokládá, že to bude znamenat vrchol trhu a že retest minima v prosinci 2018 bude na pořadu dne.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.