Kdo je již nyní poražený ve válce o tarify mezui USA a Čínou? - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

S prohlubující se obchodní válkou mezi USA a Čínou se hodně mluví o tom, zda tarify zachraňují americká pracovní místa – jak tvrdí prezident Donald Trump – nebo je zničí.

D. Trump 14. května řekl, že jeho tarify pomohly zachránit americký ocelářský průmysl. Ať už je to pravda nebo ne, mnozí ekonomové a průmyslové organizace argumentují, že protekcionismus obchodu ve skutečnosti škodí pracovníkům v řadě dalších oblastí, jako je sektor solární energie, civilní letadla a výroba automobilů.

Kruciální otáízka tedy zní: pomůže obchodní válka Americe? Političtí ekonomové tuto otázku znovu a znovu podrobují zkoumání, protože Trumpova obchodní válka začala asi před rokem. Odpovědi resultují ve velký rozdíl v ekonomickém blahobytu amerických pracovníků, a s blížícími se volbami v roce 2020 může pomoci určit, zda je Trump schopen zůstat v Oválné pracovně.

 

Vítězové

Na první pohled vypadají data trhu práce pro Trumpovy argumenty dobře.

Vzhledem k tomu, že Trump 3. dubna 2018 oznámil tarify na více než 1 000 čínských výrobků, do ekonomiky USA bylo přidáno přibližně 2,6 milionu nových pracovních míst.

To zahrnuje 204 000 pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu, odvětví ekonomiky, které ztratilo více než 5 milionů pozic od roku 2000 do roku 2009, což je problém, který byl způsoben volným obchodem, resp. globalizací a Čínou.

 

Dobré zprávy pro Trumpa zde nekončí.

Největšími úspěchy v uplynulém roce jsou průmyslová odvětví, jako jsou kovovýroba, strojní zařízení a elektronické přístroje, které za uplynulý rok dosáhly 15 000 až 30 000 pracovních míst. Všechna tato odvětví mají alespoň určitou ochranu díky Trumpovým tarifům.

Zdá se, že tato čísla podporují Trumpovu rétoriku, že tarify poskytují životně důležitý support pro „nemocný“ americký výrobní sektor. Mohou dokonce ukázat, proč americká ekonomika i přes ekonomické obavy, že by obchodní válka mohla ublížit růstu, i nadále vykazuje solidní výsledky.

 

Poražení

Bohužel ne všechny průmyslové sektory mají stejný úspěch.

Z 20 hlavních výrobních kategorií v poslední statistice Úřadu práce, pouze šest z nich rostlo rychleji během obchodní války – tento stav pravděpodobně nastal hrozbou rozsáhlého zvýšení sazeb v dubnu 2018 – než v předchozích letech. Ostatní, mezi něž patřily chemikálie, papír a textilie, v průběhu tohoto období nevykázaly žádné výhody ani ztráty.

Jeden z důsledků obchodní války: Pokud Trump a jeho stoupenci chtějí tvrdit, že tarify pomohly urychlit vytváření pracovních míst ve strojírenství a kovovýrobě, pak z toho vyplývá, že jeho politika by měla sdílet část viny za méně povzbudivou výkonnost ostatních odvětví, které byly znevýhodněny odvetou z jiných zemí.

Poté, co Trump rozšířil tarify na ocel i na Evropskou unii, EU zasáhla americký textilní průmysl. Kanada se zaměřila na některé výrobky papírenského průmyslu v odplatě za tarify z oceli a měkkého dřeva. A Čína, Trumpův primární protivník, zasáhl chemický prlůmysl, spolu s velkým pásem jiných odvětví – s další odvetou na cestě.

 

Pracovní místa

Zůstává však prostá skutečnost: americká ekonomika nadále přidává více pracovních míst.Ale to je jen jedna část rovnice, jak tarify ovlivňují pracující Američany a jejich kvalitu života. A co mzdy, které představují 70% průměrné odměny zaměstnance?

 

Méně dobré zprávy.

Meziroční růst sezónně očištěných hodinových platů se v průměru zvýšil na přibližně 3,2% u všech zaměstnanců v soukromém sektoru.

Existují dvě důležité věci, které je nutné řící o oněch 3,2%. Za prvé, nedosahuje úrovně před Velkou recesí, kdy růst mezd byl typicky vyšší. Za druhé, růst mezd ve zpracovatelském průmyslu – odvětví, kterému Trump věnoval nejvíce pozornosti – ve skutečnosti zaostává za národním průměrem na pouhých 2,3%.

Tyto mzdové počty jsou dobrým důvodem k tomu, aby tlumily aplaus pro olitiku tarifů D. Trumpa. Chráněná průmyslová odvětví přidávají pracovní místa, ale mzdy nevyhovují očekáváním.

Čísla trhu práce vysvětlují, proč je debata o tarifech plná zmatených zpráv a postojů – a proč většina lidí může najít „dobrou zprávu“, když si dají tu práci, aby podpořila jejich oblíbený argument.

Američané slyšeli United Steel Workers děkuji Trumpovi za pomoc při vytvoření více než 1 000 pracovních míst v Birminghamu v Alabamě. Slyšeli také, že společnost General Motors oznámila, že v roce 2018 ztratila 1 miliardu dolarů, částečně proto, že tarify přispěly ke zvyšování výrobních nákladů, a že se počet zaměstnanců snižuje až 14 000 pracovních míst.

Úplnější představa o tom, jak dobře se pracující američané mají vyžaduje pohled za hranice pracovních míst a soustředění na to, kolik peněz si skutečně přinesou domů – a jak to ovlivňuje jejich životní úroveň.

A nic z toho neříká nic o další klíčové části rovnice: spotřebitelské ceny. Pokud jsou nejnovější údaje Goldman Sachs na penězích, věci se stanou mnohem horšími pro americkou pracující třídu, protože cenovky připojené k produktům postiženým obchodní válkou začnou raketově letět vzhůru.

Donald Trum však, více než kdy předtím potřebuje právě nyní podporu dělnické třídy pro svoji politiku a hlavně pro znovuzvolení. Prezidentské volby jsou v běhu a načasování, resp. Další komplikace dohody mezi USA a Čínou může znamenat fatální problém pro úspěšnou kandidaturu.

Stejně tak i potenciální válka s Íránem vyžaduje podporu veřejnosti, kterou si lze jen obížně představit, pokud zapříčiní další zvýšení cen ropy a derivátů.

Nahlédnuto tím, či oníám koncem, je D. Trump v obtížné situaci, ale zejména žádný scénář nepřináší nic pozitivního pro běžné američany…

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 81.72% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 81.72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.