Jak obchodovaly Hedgeové fondy v 2. čtvrletí 2019 - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Největší hedgeové fondy na světě favorizují Uber. Masivně vstoupili do jednoho ze symbolů sdílené ekonomiky, která v květnu vstoupila do veřejného obchodování. Protégés Juliana Robertsona vsadili na tento titul cca 1,4 miliardy dolarů, když upřednostnili, zcela v duchu Tiger Management’s, lesklou novou hračku a spoustu dalších odhodili; příkladem může být „Old Tech“ gigant Microsoft, který je nejneoblíbenější akcií hedge tiger funds.
Do 14. srpna zveřejnili manažeři fondů, na základě regulačních požadavků, pohyby (objemy nad regulátorem stanovenou mez), které provedli na americkém akciovém trhu ve druhém čtvrtletí 2019. Čtvrtletní zpráva umožňuje investorům nahlédnout do jinak neprůhledné struktury, v níž dominují někteří z nejbohatších manažerů – od Billa Ackmana až po Davida Einhorna.
Bloomberg zveřejnil grafickou analýzu pohybu dat, pozice, které „chytré penáíze“ zaujaly, jejich preference a zpětné hodnocení těchto obchodů.
Nejlepší nákupy a prodeje
Změna hodnoty držených aktiv* a výkonnost akcií

* Držená hodnota se rovná počtu akcií nakoupených nebo prodaných vynásobených cenou akcií na konci druhého čtvrtletí.
Následující tabulka poskytuje celkový obraz. Vykresluje asi 250 amerických akcií, přičemž v každé tečce kombinuje dvě hodnoty: změnu hodnoty pozic hedgeových fondů a výkonnost vlastního kapitálu v prvních 45 dnech třetího čtvrtletí. Např. Humana, populární akce s hedgeovými fondy jako Glenview Capital a Maverick Capital ve druhém čtvrtletí. Akcie zdravotního pojištění vzrostly poté, co v červenci posílily výhled vývoje pro další období. Constellation Brands (producent alkoholických nápojů), který prodává pivo a tequilu z Mexika v USA, měl horší období. Hedge fondy vystoupily z tohoto titulu když D. Trump a jeho administrativa zavedl obchodní a imigrační politiku proti svému jižnímu sousedovi.
Výtězové a poražení
Změna hodnoty držených akcií a jejich výkonu (28. června až 15. srpna)

Zajišťovací fondy držely roky dlouhé pozice v téměř všech FAANGs – Netflix, Amazon, Facebook, mateřská Alphabet a Google. Jak ukazuje následující graf, HF se přesunuly do těchto akcií poté, co D1 Capital převzal podíl v Amazonu a přidal jej mezi své podíly v Netflixu a Facebooku. Fondy naopak opustily Apple, zejména díky zpomalení prodeje iPhone a také Microsoft, právě v okamžiku, kdy softwarový gigant prohloubil své partnerství se společností Samsung. Fondy jako D.E. Shaw a AQR Capital ukončily své angažmá ve výrobci iPhone.
FAANG
Změna hodnoty držení a výkonu akcií (28. června až 15. srpna)

Změna hodnoty držení se zobrazuje na exponenciální stupnici.
US IPOs ve druhém čtvrtletí prudce vzrostly a po pomalém začátku roku 2019 získaly největší kapitál za mnoho posledních let. Softwarová firma CrowdStrike byla jednou z nejvýkonnějších. Velké hedgeové fondy jako Tiger Global, Element Capital a Melvin Capital získaly část akcií CrowdStrike.
Chewy, internetový obchod s domácími mazlíčky, byl dalším oblíbeným titulem. Jeho akcie získaly podporu díky robustnímu růstu firmy.
IPOs
Změna hodnoty držení a výkonu akcií (28. června až 15. Srpna)


Změna hodnoty držení se zobrazuje na exponenciální stupnici.
Zajišťovací fondy se často pohybují v klastrech; vstupují, nebo odcházejí ze stejné akcie přibližně ve stejnou dobu. Níže uvedený graf zobrazuje nejvíce a nejméně oblíbené akcie podle počtu firem, které je ve druhém čtvrtletí koupily nebo prodaly. Disney byl mezi vítězi soutěže a získal mezi HF výraznou oblibu, protože vyvinul agresivní tlak na trh streamovaného videa.
Marshall Wace tuto akcii přidal do svého portfolia a Suvretta Capital otevřela v tomto čtvrtletí novou pozici.
Naopak Chevron, kterému se v květnu nepodařilo převzít konkurenta, byl méně přitažlivý. Chevron prodalo více zajišťovacích fondů, než si jej koupil.
Miláčci & Zavržení

Pershing Square otevřel nový podíl v Berkshire Hathaway, jehož hodnota k 30. červnu činila přibližně 749 milionů dolarů.
Poté, co Viking Global exitovala svůj podíl v Boeingu v prvním čtvrtletí, otevřela na konci června v akciích výrobce tryskových motorů novou pozici v hodnotě asi 1 miliarda dolarů. Akcie jsou i nadále pod tlakemdíky situaci okolo 737 MAX.
Elliott exitoval svoji 1,4 miliardovou pozici v Sempra Energy poté, co v říjnu dosáhl dohody o dosazení dvou nových ředitelů do správní rady.
Výkonnost HF v srovnáni s performance S&P500

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.02% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.