Trh oceňuje pravděpodobnost, že Itálie opustí – dobrovolně, nebo vynuceně – EU téměř 67 procenty, a Itálie by tak byla první země, která by následovala Spojené království při odchodu z Evropské unie. S populistickou pravicovou vládou, která je ve stálém střetu s byrokraty v Bruselu, vypadá tento scénář jako velmi realistický. Nová italská vláda přijala tvrdý postoj k rozpočtu a přistěhovalectví a Bruselu se dosud nepodařilo přesvědčit italskou vládu k změně.

Současná italská vláda má také velmi vysokou popularitu, což v podstatě znamená, že Italové schválí současný vládní postoj k Bruselu a také to znamená, pokud současná vláda neuspěje při vyjednávání s Bruselem a vyzve k referendu o vystoupení z EU, Italové jsou připravení k návratu k národní měně a svébytné samosprávě, tedy vystoupení z bloku.

Řecko je další v řadě, jelikož trh oceňuje vystoupení z EU více než 20 procenty, tedy že se jedná o další zemi, která opustí Evropskou unii, po níž bude následovat Česká republika a Polsko (16procentní šance). Trh kalkuluje s 9 procentní šancí, že Francie bude další zemí, která opustí Evropskou unii.
Vystoupení Itálie z bloku nahrává i vývoj na referenčních výnosech 10letých dluhopisů. Spread mezi italskými a německými bondy je nedaleko historického maxima z nedávné doby a rozevírání nůžek mezi IT10YT a DE10YT dokresluje situaci více, než výmluvně.
Odchod Itálie z EU by definitivně poslalo EUR do propadliště dějin, protože jen málo investorů by nadále důvěřovalo konzistenci společné měny. Situace je o to zostřenější, neboť nejen vládní představitelé, ale de facto celý národ kalkuluje s rizikem opuštění EU jako s blízkou realitou a Itálie není, tak jako Řecko, marginální zemí, ale jedním ze zakládajících členu EU.

Graf: DE10YT vs IT10YT

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.