IPOS review Q2 2019 - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

IPOS review Q2 2019

V prvním čtvrtletí 2019, v důsledku odstavení vlády USA od financování (tzv. shutdown) byla aktivita IPO na amerických trzích velmi mělká. V druhém čtvrtletí jsme zaznamenali oživení aktivity, vedené prudkým nárůstem mega-IPOs. Druhému čtvrtletí dominovaly debuty technologických společností, z nihž mnohé spadají do kategorie „Tech Unicorns). Po březnovém IPO společnosti Lyft ve výši 2,3 miliardy USD (jediný mega-IPO čtvrtletí) se ve druhém čtvrtletí objevily PO od technologických společností Uber (oceněn 9. května na 8,1 miliardy USD), Pinterest (oceněn 17. dubna na 1,6 miliardy USD), a Tradeweb Markets (oceněn 3. Dubna na 1,2 miliardy dolarů). Kromě toho Slack následoval příklad Spotify z roku 2018 tím, že přímo uvedl své akcie na trh (DPO), čímž se vyhnul tradiční procedůře IPO prostřednictvím upisovatelů Wall Street (DPO 2. Června). Podle mnohých analytiků se tak otevřela cesta pro další technologické firmy, zejména menší a střední kapitalizace pro přímý vstup na trh, bez vysokých poplatků za zprostředkování úpisu.

 

IPOs v Q2 2019 dosáhly téměř 30 miliard USD

Ve druhém čtvrtletí bylo 75 IPO, což je téměř dvojnásobek co v Q1 2019, ale o 8,5% méně než ve Q2 2018. V čele s IPO Uberu bylo druhý čtvrtletí z hlediska získaných peněz nejlepším čtvrtletím za téměř pět let. Hrubý výnos činil téměř 30 miliard USD, což je nejlepší čtvrtletní výkon od 3. čtvrtletí 2014, kdy Alibaba debutovala na NYSE. Čtvrtina objemu představovalo pět mega IPO, tj. nejvíce za čtyři a půl roku: Uber, Avantor (oceněn 16. Května na 3,3 miliardy dolarů), Pinterest, Tradeweb Markets a Chewy (oceněn 13. Června na 1 miliardu USD) Celkový výnos 15,3 miliard USD těchto pěti IPOs představuje více než polovinu z celkového objemu financování za druhé čtvrtletí. Průměrné financování získané za čtvrtletí činilo 399 milionů USD, bez Uberu byl průměr jen 295 milionů USD.

Chart 1: aktivita IPOs, Source: NYSE, NASDAQ

Pět největších IPOs Q2 2019

Company Name Gross Proceeds (Mil. $) FactSet Sector Offer Date
Uber Technologies, Inc. 8,100.00 Technology Services 09/05/2019
Avantor, Inc. 3,332.70 Process Industries 16/05/2019
Pinterest, Inc. 1,638.75 Technology Services 17/04/2019
Tradeweb Markets, Inc. 1,242.00 Technology Services 03/04/2019
Chewy, Inc. 1,023.00 Retail Trade 13/06/2019

Table 1: 5 největších IPOs Q2 2019, Source: NYSE, NASDAQ

Chart 2: Velikost Ipos, Source: NYSE, NASDAQ

Sektor zdravotnických technologií vedl objemy IPO v Q2 2019

Ze 75 počátečních veřejných nabídek ve druhém čtvrtletí se rekrutovalo ze sektoru zdravotnických technologií. IPOs v oblasti zdravotnických technologií ve druhém čtvrtletí však byly menší než průměrné a v průměru vzrostly o 111 milionů USD (ocenění IPO), přičemž v tomto odvětví došlo pouze k celkovému hrubému výtěžku 2,3 ​​miliardy USD. Finanční sektor realizoval 17 IPOs, což znamená celkem 3,4 miliardy dolarů. Patnáct IPOs v sektoru technologických služeb získalo celkem 14,9 miliard dolarů, s průměrnou velikostí 996 milionů dolarů, poháněné Uberem, Pinterestem a Tradeweb.

IPO podle odvětví (hodnoceno podle objemu 2Q 2019)

  Number of IPOs Gross Proceeds (Mil. $)
  2Q 2019 1Q 2019 2018 2Q 2019 1Q 2019 2018
TOTAL 75 38 274 $29,931 $7,951 $63,471
Health Technology 21 12 82 $2,322 $1,339 $8,148
Finance 17 16 87 $3,430 $2,645 $21,483
Technology Services 15 3 40 $14,936 $2,437 $13,231
Retail Trade 6 0 8 $2,120 $0 $3,359
Commercial Services 3 0 10 $578 $0 $5,846
Consumer Non-Durables 3 1 2 $1,047 $717 $23
Miscellaneous 3 1 4 $1,074 $260 $1,072
Electronic Technology 2 0 4 $115 $0 $382
Distribution Services 1 0 0 $102 $0 $0
Health Services 1 1 2 $5 $4 $391
Industrial Services 1 1 8 $765 $292 $1,601
Process Industries 1 0 3 $3,333 $0 $2,139
Producer Manufacturing 1 0 6 $106 $0 $2,177
Communications 0 0 1 $0 $0 $3
Consumer Durables 0 1 7 $0 $25 $1,522
Consumer Services 0 1 3 $0 $230 $511
Energy Minerals 0 0 2 $0 $0 $289
Non-Energy Minerals 0 1 1 $0 $2 $13
Transportation 0 0 3 $0 $0 $950
Utilities 0 0 1 $0 $0 $330

Table 2: IPOs, Source: NYSE, NASDAQ

Aktivita finančních sponzorů po pomalém Q1 vzrostla.

Ve druhém čtvrtletí bylo 35 IPO krytých rizikovým kapitálem (Venture-Capital), což je nejlepší čtvrtletní výsledek od Q2 2018, kdy jsme viděli 39 nabídek podporovaných VC. Seznam zahrnoval tři z mega-IPO skupiny, Uber, Pinterest a Chewy, kumulované ocenění 10,8 miliard dolarů. Hrubý výnos za všech 35 nabídek podporovaných VC činil 17,2 miliardy USD, což je největší čtvrtletní výnos od druhého čtvrtletí 2012, kdy debutoval Facebook. Zdá se, že rok 2019 je na dobré cestě k snadnému překonání rekordních 21,9 miliard USD z celkových hrubých výnosů z IPO s podporou VC v roce 2012.

Chart 3: VC IPOs, Source: PitchBook

Poté, co jsme v prvním čtvrtletí neviděli žádné IPO kryté soukromým kapitálem, jich bylo ve druhém čtvrtletí 12, nejvíce za dva roky. Dva z čtyřech mega IPOs byly podporovány PE (Avantor a Tradeweb Markets), což kumulovaně představuje 4,6 miliardy dolarů. Všech 12 IPOs získalo ve druhém čtvrtletí celkem 6,4 miliardy USD, což je největší čtvrtletní celková částka od 3. čtvrtletí 2014, kdy IPO Alibaby vstoupilo na americký trh.

Trendy IPOs

Další generaci sledovaných technologických akcií zahrnují takzvané společnosti LUPA (nebo PAUL): Lyft, Uber, Pinterest a Airbnb. Zatímco Lyft, Uber a Pinterest již tento rok na veřejný trh vstoupili, Airbnb stále očekáváme (IPO se očekává na konci roku 2019 nebo možná na začátku roku 2020). Navzdory entuziasmu kolem těchto a dalších technologických IPOs byl výkon smíšený.Jak je ukázáno níže, tolik očekávané IPO společnosti Lyft a Uber nefungovaly od svých debutů dobře, když akcie Lyft klesly o 17,0% a Uber o 4,6%. Současně se ostatním třem velkým IPO technologických služeb v první polovině roku dařilo velmi dobře. Cena akcií Zoom se více než zdvojnásobila (+ 152,1%); Tradeweb Markets vzrostl o 73,5% a Pinterest o 40,9%.

Company IPO Date Offer Price Price as of 8-Jul-2019 Price Return
Zoom Video Communications, Inc. 17/04/2019 $36.00 $90.76 152.1%
Tradeweb Markets, Inc. 03/04/2019 27.00 46.85 73.5%
Pinterest, Inc. 17/04/2019 19.00 26.77 40.9%
Uber Technologies, Inc. 09/05/2019 45.00 42.95 (4.6%)
Lyft, Inc. 28/03/2019 72.00 59.79 (17.0%)

Table 3: 5 tech Ipos, Source: NYSE, NASDAQ

Jak vypadá aktivita IPO ve druhé polovině roku 2019?

Šedesát společností podalo v tomto roce počáteční předběžné podání a je stále v registraci (vyjma nabídek, které byly odloženy nebo staženy). Téměř polovina (27) z nich podala žádost v červnu, což svědčí o silném tlaku pro Q3. Vzhledem k tomu, že americké trhy v současné době flirtují s historicky nejvyššími hodnotami, vypadají vstupy na takto silně trendující thy slibně i pro druhou polovinu roku 2019 (Nesporným faktorem může být nožné uvolnění politiky FED). Na globálních trzích zůstává však šum v podobě hrozeb jako Brexit a přetrvávajícím obchodní napětí; existují rizika by mohl vést k větší nejistotě trhu.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.02% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.