Zajímavá IPOs v 2019
188 IPO, které proběhly v roce 2018, se od poloviny prosince zvýšilo o více než 45 miliard dolarů, což je o 20% více než ve srovnání se společnostmi, které byly upsány ve stejném období v roce 2017 (Renaissance Capital).
V nabídce v roce 2018 byly zahrnuty miliardové tech firmy, jako Dropbox (DBX), Eventbrite (EB) a DocuSign (DOCU). Ale ještě větší IPO jsou na horizontu pro rok 2019, se jmény jako Uber, Lyft a Palantir, které se připravují na veřejný úpis svých akcií za předpokladu, že trhy budou v pozitivním sentimentu (viděno dnešní optikou, po propadech všech hlavních US indexů o více než 20% během posledních čtyřech měsíců je možné, že část firem od svých záměrů upustí).

1. Uber: Po nedávném ocenění firmy ve výši 120 miliard dolarů by bylo IPO Uber na této úrovni největším veřejným úpisem vůbec. Generální ředitel Dara Khosrowshahi mnohokrát řekl, že má v úmyslu začít firmu veřejně obchodovat v roce 2019 za předpokladu, že tržní podmínky budou vstupu příznivé. Společnost najala v srpnu 2018 Nelsona Chaie, aby, podle spekulací trhu, realizoval veřejný úpis. V rámci přípravy na veřejnou nabídku Uber, zveřejňuje účetní závěrky za několik čtvrtletí, které vykazují rostoucí výnosy, ale také výrazné celkové ztráty.

2. Palantir: Dlouhodobě jeden z nejvýše ceněných amerických tech „jednorožců“, zabývající se „těžením“ dat a jejich analýzou. Palantir není diskutován tak často jako obří Uber – ale je také oceněn v desítkách miliard dolarů. Podle zprávy z říjnového Wall Street Journal firma projednávala s Credit Suisse (CS) a Morgan Stanley (MS) potenciální IPO v 2019, které by ocenilo společnost, dle odhadů analytiků, až na 41 miliard dolarů. IPO je očekáváno v druhé polovině 2019.

3. Lyft: Uberův menší konkurent ohlásil vstup na burzu v 2019, IPO lze očekávat před Uberem, to z pochopitelných důvodů, neboť po vstupu Uberu už nebude pro menšího konkurenta mnoho místa. Společnost Lyft byla v červnu 2018 oceněna na 15,1 miliardy dolarů. Společnost podepsala kontrakt s JPMorgan (JPM), který povede nabídku jejich akcií. Na rozdíl od svého většího protějšku, Lyft působí pouze ve Spojených státech, ale obě firmy se snaží přetvořit se jako dopravní a mobilní společnosti s aktivy, které nepatří jen k přepravě – jejich aktivity obsahují e-skútry, sdílení kol, autonomní automobily a vývoj umělé inteligence (AI) nejen pro obsluhu v dopravě.

4. Pinterest: Navzdory všudypřítomnosti jako aplikace pro sdílení snímků, Pinterest byl mimo zájem analytiků, jako kandidát na IPO, až do poloviny roku 2018, kdy údajně zdvojnásobil tržby z reklamy. Jeho výnosy z reklamy za 2018 měly v červenci podle projekcí dosáhnout 1 miliardy dolarů, což je podle CNBC téměř dvojnásobek předcházejícího roku. Pinterest byl při posledním kole financování v roce 2017 oceněn za 12,3 miliardy dolarů.

5. Rackspace: 20 let etablovaná společnost Rackspace se specializuje na služby cloud computingu, a byla veřejně obchodovanou společností až do roku 2016, kdy společnost soukromého kapitálu Apollo Global Management koupila akcie firmy za cca 4,3 miliardy dolarů. Nyní může Apollo uvažovat o novém IPO Rackspace, podle zprávy May Bloomberga, v níž bylo uvedeno ocenění 10 miliard dolarů a potenciální cílové datum někdy v roce 2019.

6. Slack: Komunikační pracovní Messenger Slack může být dalším adeptem na IPO v roce 2019. Slack je oblíbený komunikační nástroj na pracovišti a v průběhu let dostal mnoho nabídek na odkup majoritního podílu od firem jako Microsoft (MSFT) a Salesforce (CRM), ale všechny tyto nabídky odmítl, přičemž generální ředitel Stewart Butterfield říká, že má v úmyslu začít firmu veřejně obchodovat a že bude jmenovat historicky prvního CFO v únoru 2019 pro zpracovaní připravení vstupu na trh. Společnost plánuje počáteční IPO v hodnotě 7 miliard dolarů.

7. Robinhood: Firma se etablovala na trhu zprostředkování v mobilním prostoru. Na rozdíl od tradičních makléřů, kteří vydělávají na provizi, Robinhood získává výnosy z úroků a hotovosti na svých účtech, stejně jako z předplatného a nabízí kryptografické obchodování, stejně tak i akcie. Jeho poslední kolo financování v květnu 2018 ocenilo společnost na 5,6 miliardy dolarů a generální ředitel Baiju Bhatt potvrdil plány na IPO v září 2019.

8. Cloudflare: Společnost CloudFlare prodává výkonové a bezpečnostní služby pro webové stránky, je dobře zavedeným hráčem v oblasti webhostingu a kybernetické bezpečnosti, a podle odhadů analytiků by mohla být adeptem na veřejný úpis akcií v roce 2019. Společnost poskytuje své služby přibližně 10 milionům webových domén. Podle agentury Reuters cílí Cloudflare své IPO na první polovinu roku 2019. IPO by ji mohla ocenit na 3,5 miliardy dolarů. Na administraci IPO si firma najala Goldman Sachs.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.