Ve srovnání s Apple Inc. generuje dvojnásobný zisk a očekává se, že IPO vynese více než čínskému e-commerce gigantu Alibaba, který v roce 2014 v New Yorku vybral 25 miliard USD, a nedávno dalších 11 miliard v Hongkongu. Saudi Aramco přichází s nejočekávanějším IPO v roce 2019.
Saudská arabská ropná společnost (Saudi Aramco) byla založena v roce 1988 jako společnost zcela vlastněná saudskou vládou. Základní kapitál společnosti se skládá z 200 miliard kmenových akcií, které stále vlastní saudská monarchie.
Saudi Aramco je největší ropná společnost na světě. V současné době je také nejziskovější společností – téměř na dvojnásobku ziskovosti druhého  Apple Inc. na základě dat společnosti Fortune. V roce 2018 společnost oznámila zisky kolem 111 miliard USD.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.