Bude 2019 rokem veřejných úpisů?

Michal Dvořák, hlavní analytik Tradecentrum

188 IPO, které proběhly v roce 2018, se od poloviny prosince zvýšilo o více než 45 miliard dolarů, což je o 20% více než ve srovnání se společnostmi, které byly upsány ve stejném období v roce 2017 (Renaissance Capital).

V nabídce v roce 2018 byly zahrnuty miliardové tech firmy, jako Dropbox (DBX), Eventbrite (EB) a DocuSign (DOCU). Ale ještě větší IPO jsou na horizontu pro rok 2019, se jmény jako Uber, Lyft a Palantir, které se připravují na veřejný úpis svých akcií za předpokladu, že trhy budou v pozitivním sentimentu (viděno dnešní optikou, po propadech všech hlavních US indexů o více než 20% během posledních čtyřech měsíců je možné, že část firem od svých záměrů upustí).

Top 5 IPO

CompanySymbolOffering DateCurrent PricePriceEPS %ChgIndustry RtgLead groupunderwriter
Guardant Health IncGH10/4/18 19.0 72.71282.713Medical-ServicesJ P Morgan
Logicbio Therapeutics LOGC10/19/18 10.0 12.5625.6 1Medical-Biomed/Biotech Jefferies Llc
X Financial Cl A Ads XYF 9/19/18 9.5 5.12 -46.1 66Financial Svcs-SpecialtyDeutsche Bank Sec
Entasis Therapeutics HldETTX 9/26/18 15.0 6.36 -57.6 21Medical-Biomed/BiotechCredit Suisse
Hoth Therapeutics IncHOTH2/15/195.5999999999999996 5.31 -5.24Medical-Biomed/BiotechLaidlaw & Company
Zdroj: Investors Business Daily, 17. dubna 2019

Proč nás zajímá IPO?

Initial Public Offering (zkratka IPO) označuje první vstup akciové společnosti na burzu.

Pro investory představuje IPO příležitost nakoupit akcie – majetkové podíly ve společnosti – za upisovací cenu.

IPO je atraktivní zpravidla pro drobné investory, kteří si nemohou dovolit kapitálový vstup do firmy jinou cestou, nebo pro finanční investory. To jsou investiční subjekty, které diverzifikují své prostředky obvykle do širokého portfolia investic a nekladou si za cíl ovládnout takový podíl, aby společnost řídili.

První veřejnou nabídku akcií firmy realizují – kromě primárního cíle získat kapitál – často také za účelem umožnění vstupu zaměstnanců do majetkové struktury, což je v době rozvoje digitální ekonomiky a nedostatku profesionálů v této oblasti stále aktuálnější motivace.

Vstupem na veřejný trh se společnost zavazuje k dodržování řady pravidel, mimo jiné ke zveřejňování detailních informací o své činnosti, včetně pravidelného vykazování předepsaných finančních – a stále častěji i nefinančních – ukazatelů. Investoři se tak lépe orientují při rozhodování, kam a za jakých podmínek investovat.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Zkuste obchodování na akciovém trhu
s bezplatným demo účtem
Vyzkoušejte zdarma

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku