Evropská centrální banka v letošním roce s největší pravděpodobností sníží sazbu vkladů ve snaze podpoři stagnující inflaci, kterou centrální banka nedokázala navzdory bezprecedentnímu stimulu výrazně zvýšit směrem k svému targetu.

Zatímco inflace v eurozóně zůstala po většinu času od konce roku 2012 pod cílem centrální banky, ECB zastavila program kvantitativního uvolňování v závěru roku 2018 s naději, že inflace bude vykazovat postupné známky zlepšení a nenastane hrozba deflace.

Ale s poklesem celkové míry inflace na 1,2 procenta (v květnu y/y), z dubnových 1,7 procenta, strach, že centrální banka selhává ve svém inflačním cílování, zvýšil spekulace mezi ekonomy, že ECB obnoví kvantitativní uvolňování.

ECB je aktuálně ponechána, aby s relativně omezenou municí, bojovala s dalším hospodářským poklesem po snížení úrokových sazeb na rekordní minima a nabobtnalou rozvahou na více než 5 bilionů dolarů.

Začátkem tohoto týdne Mario Draghi šokoval trhy svým prohlášením, že centrální banka sníží úrokové sazby nebo začně nakupovat aktiva, pokud se inflace v eurozóně nezrychlí a nadále zůstane pod cílem ECB.

Draghiho kritici projevili znepokojení nad neustálým poklesem inflačních očekávání, která zpochybňují schopnost ECB dosáhnout cíle 2 procent po letech měnových stimulů.

Draghi naznačil, že jeho preferovanými nástroji jsou další úpravy pokynů centrální banky, škrty v úrokových sazbách a další QE, případně s preferencí snížení sazeb vkladů.

ECB není jedinou cedulovou bankou, která bojuje s nízkou inflací; Největší ekonomika světa, USA, a výhledy FED, také „trpí“ nízkou inflací. Globální ekonomika zpomalila na nejnižší úroveň za poslední tři roky.

Tento dvojitý úderem představuje riziko japonizace další hrozbu pro zpomalující se světovou ekonomiku. Zoufalá snaha Japonska vytáhnout svoji ekonomiku z propasti představuje varování ostatním ekonomikám, jako je eurozóna, a signalizuje tak potřebnou hloubku stimulačních opatření.

Eurozóna se vyhnula některým dřívějším chybám, kterých se Japonsko dopustilo, a podnikla řadu kroků k řešení rizik spojených s „japonizací“. Růst produktivity EZ je však ještě nižší a plošší, než v devadesátých letech minulého století v Japonsku, a části eurozóny stále riskují, že se v případě zhoršení globálního poklesu dostane do deflace.

Možnosti eurozóny bojovat proti „japonizaci“, zejména na úrovni jednotlivých zemí, jsou omezenější, než tomu bylo v Japonsku. Snížení IR, další QE patrně nesjou nástroje, které by EZ pomohly – o čemž svědčí „obtloustlá“ bilance ECB…, nicméně inflace dále „hubne“.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.