GBP/JPY se obchodoval na vyšší hladině a vyskočil více než 150 pips poté, co britská premiéra Theresa May vyhrála hlasování o nedůvěře v úzkém rozpětí 325 hlasů proti 306. Hlasování o premiérčině plánu B a změně v návrhu se uskuteční 29. ledna. Podle průzkumu společnosti YouGov se ukazuje, že podpora, aby Spojené království zůstalo v EU, se zvýšila na 56% pro setrvání, oproti 44% pro odchod. GBP posilovala vůči nehlavním měnám s pozicí nad úrovní 1,2900 vůči USD.
Posuv nad úroveň 1.3000 potvrzuje vzestupné pokračování. GBP/JPY dosáhla maxima na 142,21 a v současné době obchoduje okolo 141,89. Trhy se soustředí na UK Retail Sales pro další směr měny.
Rezistence je kolem 142,05 (55-denní EMA) a prolomení nad cíli 142,65 / 143 / 143,95.
Support je kolem 140,70 a průlom dolů přetáhne pár na další úroveň až na 140 / 139,50. Pár by musel poklesnout pod 139,50 pro další down trend.

Graf: GBP/JPY

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.