GBP/AUD se obchodoval v úzkém rozmezí okolo 1,818 a v pozdní evropské seanaci výrazně posílil a aktuálně se cena pohybuje okolo 1,83. Cena je na pokraji vystoupení ze „symetrického trojúhelníku“.Technické studie rovněž podporují růst. Volatilita také stoupá. Přestávka nad vrcholem trojúhelníku okolo 1,8185 pravděpodobně potlačí pár k úrovni 78,6% Fib na 1,84.
Podpora je na 5-DMA okolo 1.8082. Prolomení pod 200-DMA vylučuje upswing.
Support – 1,8147 (61,8% Fib), 1,8084 (5-DMA)
Rezistence – 1,8284 (3. ledna high), 1,84 (78,6% Fib)
Graf: GBP/AUD

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.