Po obrovském výprodeji o více než 250 bodů je FTSE100 obchodován na výšší hladině čtyři, po sobě jdoucí, dny. Globální trhy se obchodovaly s vyššími výnosy poté, co Fed ponechal IR beze změn. Trhy se posílily o více než 3% kvůli lepším ziskům velkých firem (Apple, Facebook, etc.). Nejistota stran Brexit je hlavním driverm aktiv v UK. Spojené království chce opětovně projednat irskou otázku, ale EU není ochotna znovu zahájit jednání. Britská libra ztratila více než 150 pips poté, co klíčové hlasování o Copperově návrhu na prodloužení lhůty pro vystoupení UK z EU bylo zamítnuto.
Technicky se index obchoduje nad úrovní odporu 7000 a toto potvrzuje vzestupný trend. Je možný posun do 7140/7200. Podpora je na úrovni 6850/6800/6733. Slabost pouze pod úrovní 6733 (28. ledna 2019).

Graf: FTSE100

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.